Innlegg

Viser innlegg fra november, 2012

Sellafield HLW Tank ‘Near Miss’

Bilde
The High Level Liquid Waste (HLLW) stream at Sellafield is fiercely radioactive – so much so that it is self-heating and needs to be constantly cooled. This is achieved by a system of pipework inside the HLLW tanks which carry cold water.

It is important that the cooling system in the high level waste tanks is kept running constantly – otherwise the high level wastes in the tank could get so hot that they boiled. If the cooling problem was still not sorted out, the tank would eventually boil dry.

Kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy

Bilde
Tidligere visepresident i USA, Al Gore, sier at kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy.

Grønn energi også økonomisk beste løsning

Bilde
Hvor mye skal britene bruke på atomavfall?
Forrige uke, kom en ny rapport fra National Audit Office (NAO) på akselrerende kostnadene ved driften av Sellafield, Storbritannias enorme kjernefysiske håndterings- og lagringanlegg.

Sellafield blir tiltalt i avfallshåndtering

Bilde
Søksmål har blitt lansert etter påstander om at fire poser med atomavfall ble funnet på en fyllplass.

Sellafield Limited vil bli tiltalt i en avfallshåndtering hendelsen, bekreftet Environment Agency og Office for Nuclear Regulation torsdag.

Nuclear regulators confirm legal action

Bilde
Sellafield Limited is to be prosecuted over a waste disposal incident, the Environment Agency and Office for Nuclear Regulation confirmed today.
The regulators' joint action follows an extensive investigation which has led to allegations that the company sent and disposed of four bags of low-level radioactive waste from its site in West Cumbria, to Lillyhall landfill site, in nearby Workington, Cumbria, in 2010.

Møte med Miljøverndepartementet

Bilde
                                Fra venstre: Daglig leder i Bellona Nils Bøhmer og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg (SV).

Lofoten mot Sellafield og Bellona gjennomførte et møte med politisk rådgiver Audun Garberg i Miljøvern-departementet rett etter møtene med Sellafield-ledelsen ble avsluttet. 

Lofoten mot Sellafield (LmS) og Bellonas ansvar til neste år er å arrangere en InfoArena 2013 og møtested er Oslo i juni.  Datoen er fastsatt til torsdag 13. juni.  I år ble InfoArena arrangert i Sellafield og det praktiske ansvaret ligger til arrangørlandet.

Tilbakemeldingene som arrangørene får er at det er skapt en et viktig redskap for å få fram tema som skaper bekymringer og som vi ønsker å finne løsninger på.  Dette var også beskjeden fra politisk rådgiver Garberg at han etterlyser konkrete resultater og mål.  Bellona og LmS kunne legge fram konkrete målsetninger og det ble understreket at det er all grunn for politisk drahjelp skal vi kunne få resultater.  Det er …

Konstruktivt møte med Sellafield-ledelsen

Bilde
Foto: fh amabassadør Jane Owen, stortingsrepresentant Siri A. Meling, Rex Strong og Jeanette Strokes begge Sellafield Ltd. og Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield Denne uka møtte Lofoten mot Sellafield og Bellona ledelsen fra Sellafield for å diskutere grunnlaget for InfoArena 2013, samt få en statusrapport fra driverne Sellafield Ltd. og eierne Nuclear Decommissioning Authority (NDA).  Møte foregikk i den britiske ambassade med ambassadør Jane Owen som vert.  Etter møte konkluderer Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield at det urovekkende opplysninger som det er all grunn til å bringe til en agenda for InfoArena 2013.  Blant opplyste Sellafield Ltd. at det fortsatt er en god del tekniske problemer og at problemene faktisk var blitt en rutine å håntere.  All grunn til å stille spørsmål?

På siste del av møtet benyttet Høyres stortingsrepresentant Siri A. Meling anledning til å møte Sellafield-ledselen og fikk en dialog og stilt en del spørsmål.  Dette førte til at hun tok med seg…

The scenario considered involves an explosion and fire at the B215

Bilde
This report describes the possible environmental consequences for Norway due to a hypothetical accident at the Sellafield complex in the UK. The scenario considered involves an explosion and fire at the B215 facility resulting in a 1 % release of the total HAL1 inventory of radioactive waste with a subsequent air transport and deposition in Norway. Air transport modelling is based on real meteorological data from October 2008 with wind direction towards Norway and heavy precipitation. This weather is considered to be quite representative as typical seasonal weather. Based on this weather scenario, the estimated fallout in Norway will be ~17 PBq of caesium-137 which is 7 times higher than the fallout from the Chernobyl accident.

The hole report here

Sellafield -anlegget utgjør en katastofal radioaktiv risiko, sier Storbritannias egne myndigheter The National Audit Office (NAO)

Bilde
Sellafield er Storbritannias største og mest farlige atomanlegg.  En formidabel risiko er blitt påpekt ved Sellafield atomavfall lagring utgjør 'utålelig risiko'  Sellafield er Storbritannias største og mest farlig kjernefysisk område

En "ikke akseptert risiko" blir påpekt av tilsynsmyndighetene når det gjelder det farlig høyrakdioaktive avfallet som er lagret i Sellafield.

The National Audit Office (NAO) sa også at i 50 år har operatører av Cumbria Installeringen mislyktes i å utvikle en langsiktig plan for avfallshåntering.

Fra 10 ganger Tjernobyl til 50 ganger ?

Bilde
En kjernefysisk avtale er under arbeid betyr sending av store mengder svært radioaktivt materiale fra Dounreay i Skottland til Sellafield.  Nuclear Decommissioning Authority (NDA) har bekreftet at de er i sluttfasen av en avtale med Copeland Borough Council og Cumbria fylkeskommune. NDA's konsernsjef John Clarke har bekreftet til The Whitehaven News at en avtale er nær og han håper avtalen er på plass før jul.