Sellafield -anlegget utgjør en katastofal radioaktiv risiko, sier Storbritannias egne myndigheter The National Audit Office (NAO)

Sellafield er Storbritannias største og mest farlige atomanlegg.  En formidabel risiko er blitt påpekt ved Sellafield atomavfall lagring utgjør 'utålelig risiko'  Sellafield er Storbritannias største og mest farlig kjernefysisk område

En "ikke akseptert risiko" blir påpekt av tilsynsmyndighetene når det gjelder det farlig høyrakdioaktive avfallet som er lagret i Sellafield.


The National Audit Office (NAO) sa også at i 50 år har operatører av Cumbria Installeringen mislyktes i å utvikle en langsiktig plan for avfallshåntering.


Kostnader ved nedbyggingen av anlegget er også kommet ut av kontroll, sa de. Operatøren Sellafield Ltd, sa det at de satte pris på de rapporterte funn og skulle gjøre "forbedringer".


Anlegget er Storbritannias største og mest farlig kjernefysisk område, lagring nok høy og middels radioaktivt avfall til å fylle 27 olympisk svømmebassenger. NAO Rapporten slår imidlertid fast at eierne av anlegget ikke vet hvor lang tid det vil ta å bygge lagrings-og behandlingssentret for det farlig radioaktive materiale eller hvor høy den endelige regningen for dekommisjoneringsanlegget vil bli.


Rapporten konkluderte også med at i løpet av de femti årene det var i virksomhet, klarte ikke operatører å planlegge hvordan de skal kvitte seg med radioaktivt avfall, og noen av de eldste anleggene har "forverret seg så mye at innholdet utgjøre betydelige risikoer for mennesker og miljø".

En langsiktig plan for å rydde opp i Nuclear Decommissioning Authority-eide anlegget, ble enige om i fjor etter en tidligere stoppet fordi det var "urealistisk". Margaret Hodge, som også leder den offentlige økonomikomiteen, sa: - Prosjekter av denne lengden og ambisjon er må justeres og det blir forsinkelser. Jeg er forferdet over å oppdage at opprydding av Sellafield er ikke annerledes.

Tilsynsmyndighetenes reviderte plan ser kritiske milepæler blir satt tilbake med inntil syv år. - Farlig radioaktivt avfall ligger i bygninger som utgjør 'utålelig risiko for mennesker og miljø. Min bekymring er at med mindre myndigheten holder Sellafield Limited til en klar og grundig benchmarked plan, vil framdriften fortsette å utsettes og kostnader økes. Det er helt uakseptabelt å tillate dagens dårlig ledelse å legge byrden og bekostning av Sellafield til fremtidige generasjoner av skattytere og deres familier, sier rapporten.

NAO Rapporten konkluderer med at fremgang i 12 av de 14 store anleggene vurderes "kritisk" for å redusere risiki, som varierer i pris fra 21 millioner til kr 1,3 milliarder pund, også mislyktes i å oppnå det de skulle, og hadde ikke gitt godt resultat for pengene, avsluttet NAO's rapport.

Det er fortsatt betydelig usikkerhet i tidsplaner og kostnader i prosjektene, sa NAO. Rundt 240 av Sellafields 1400 bygninger er kjernefysiske anlegg og så langt er 55 bygninger på området blitt nedlagt. Amyas Morse, leder av National Audit Office, sa: - På grunn av historiske forsømmelse, står myndighet en betydelig utfordring i å framskynde nedstengning av Sellafield. Det er bra at de myndigheter har fått en mer robust og realistisk plan på plass, men de kan ikke si med sikkerhet hvor lang tid det vil ta å håndtere det farlige radioaktivt avfallet eller hvor mye det vil koste


Kilde: http://www.bbc.co.uk/

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown