Innlegg

Viser innlegg fra oktober, 2014

Sellafield-foto avslører en enorm trussel for radioaktivt utslipp

Bilde
Lofoten mot Sellafield har gjennomgått disse avslørende foto som viser nedslitte tanker av atomavfall som har stått i ca 40 år og som inneholder hundrevis av tonn brenselstaver som utgjør en umiddelbar fare for menneskeheten.

- Hvis disse avslørende fotoene er ekte, er situasjonen alvorlig og meget verre enn vi har kunne forestille oss, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.  - Når vi har vært på omvisningene ved anlegget er ruten nøye styrt av Sellafield-ledelsen og vi har heller ikke mulighet til å bruke kamera, sier Holdal som har vært ved anlegget flere ganger.

Fotoene er sendt til det britiske magasinet The Ecologist fra en anonym kilde.

Atomavfallet og slammet i tankene kan ta fyr hvis de utsettes for luft, spre intens stråling over et stort område skriver magasinet.

Fotoene fra den anonyme kilden vise status for tankene med radioaktivt avfall som ble satt i drift i 1952, og brukte frem til midten av 1970-tallet som korttidslagring for brukt brensel inntil det kunne b…

Sellafield kan bli verre....

Bilde
Lofotenmot Sellafield

Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den hittil mest alvorlige atomkraftverkulykken i verden. Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev.Eksplosjonen var så voldsom at det 500 tonn tunge reaktorlokket ble blåst opp i luften. 56 mennesker døde som følge av eksplosjonen og av akutte stråleskader i ukene etter ulykken. Det totale antall dødsfallene som følge av ulykken er beregnet til opp mot 9000 mennesker.   
En Sellafield-ulykke vil kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl.  - Dersom en ulykke skulle inntreffe, ville dette fått konsekvenser lik eller verre enn etter Tsjernobyl. Det innebærer til dels alvorlige konsekvenser for landbruk, miljø og samfunn i flere tiår framover, skrev Statens strålevern i en rapport utført for Miljøverndepartementet i 2009. Ved hjelp av tekniske spredningsmodeller har Statens str…