Innlegg

Viser innlegg fra 2015

Alarmen går igjen i Fukushima

Bilde
Operatøren av Fukushima Daiichi atomkraftverket sier nivåer av radioaktivitet i underjordiske tunneler har kraftig økt. Tokyo Electric Power Company har oppdaget 482,000 becquerel per liter radioaktivt cesium i vannprøver tatt fra tunnelene 3. desember.

Det britiske energi- og klimaendringsdepartement kommer til Lofoten

Bilde
Vi har i lengre tid jobbet for å hindre radioaktiv eksplosjon ved Sellafield.  Dette ble allerede påpekt i 2009 av Statens Strålevern som en fare.  Høyradioaktiv væske som lå lagret i gamle tankanlegg på området var avhengig av konstant avkjøling.  Hvis bare 1% av denne høyradioaktive væsken nådde norske hav- og landområder kunne det utgjøre 10 ganger Tsjernobyl.  Dette skrekkscenariet ble beskrevet i en rapport fra Statens Strålevern som ble overlevert Miljøverndepartementet.

Forurensning fra Fukushima sprer seg langs kysten av USA

Bilde
Atomforurensning fra katastrofe i Japan i 2011 har spredt seg nordamerikanske kysten og forurensningen er økende.

Tester av hundrevis av prøver fra Stillehavet bekreftet at Japans Fukushima atomkraftverk fortsetter å lekke radioaktive isotoper mer enn fire år etter katastrofen, sier Ken Buesseler, marinbiolog fra Woods Hole Oceanographic Institution.

Nytt mål er nådd

Bilde
Guardian of Our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har i dag gjennomført et nytt møte med Rex Strong fra Sellafield Ltd, Robbie Huston fra Nuclear Decommissioning Authority (NDA) og Rene McTaggert fra det britiske departementet for energi og klimaendringer.

De brakte gode nyheter med seg fra Sellafield om at vårt andre målet er nådd som ble satt i 2009 om å redusere innholdet til et minimumsnivå. Vårt første mål ble oppnådd ved å stoppe utslipp direkte i Irskesjøen.

Radioaktiv forurensning

Bilde
Dagens miljøvernminister hviler på lauvbærene som tidligere miljøvernminter Børge Brende mottok da en fare ble stoppet. Men dessverre gjenstår enda vesentlige punkter på lista, som til og med britene selv innrømmer og ber oss i Norge om hjelp til å rydde opp i. Skal de klare å innfri våre krav og forventninger må de ha større budsjett.  Dette var noe Børge Brende var bevisst, mens dagens statsråd ikke løfter blikket sammen med oss.

Havforskningsinstituttet driver en jevnlig og langsiktig overvåking av nivåene av radioaktiv forurensning.  De viktigste kildene til radioaktiv forurensning er nedfall fra kjernefysiske prøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet, Tsjernobyl-ulykken og utslipp fra Sellafield og La Hague, europeiske gjenvinningsanlegg for brukt kjernefysisk brensel. De sistnevnte slipper ut radioaktivt avfall til henholdsvis Irskesjøen og Den engelske kanal. Radioaktive stoffer fra Sellafield har opp gjennom årene sedimentert i Irskesjøen. Disse blir nå remobilisert, og samme…

- Nedbyggingen av Sellafield er uhåndterlig

Bilde
Det britiske parlamentsmedlem Margaret Ritchie har gjentatt sin tale mot den britiske regjeringen for å få de til å endre det hun beskrev som sin "misforstått og usikker atom-strategi".  Dette var etter nyheten om at Sellafield-anlegget ikke holder sin målsetting for ferdigstillelse av alle utenlandske reprosesseringskontrakter.

Parlamentsmedlem Margaret Ritchie sier til Newry Times: - Den britiske atomindustrien har lidd tilbakeslag etter stadige uønskede hendelser og likevel nekter den konservative regjeringen å se fornuften ved å stoppe den totalt misforståtte kjernefysiske strategi.

Driftskostnader rundt 15 milliarder kroner.

Bilde
Den allmenne oppfatningen av Arktis som et rent område, har det blitt stadig klarere
at dette viktige økosystemet ikke har unngått effekter av industrialisering og utvikling.  Bevis for forurensning og av vedvarende organisk forurensning, tungmetaller og radioaktivitet har blitt sluppet ut siden 1950-tallet, men dessverre ikke tiltrekke mye offentlig interesse.  I 2004 var Lofoten mot Sellafield med på å få stoppet direkte utslipp av radioaktiv forurensning fra Sellafield, men mye gjenstår dessverre fortsatt.

Atomforurensning funnet i honning

Bilde
Honning som er forurenset med "høye" nivåer av atomavfall ble nylig funnet i nærheten av en tidligere kjernekraftverk.

InfoArena 2016

Bilde

Brudd på atomsikkerhet ved Sellafield

Bilde
Inspektører fra de britiske tilsynsmyndigheter Office of Nuclear Regulation har den 22.7. krevd aksjon ved Sellafield etter at det ble avslørt at atomsikkerheten hadde blitt brutt.

Nye utfordringer for Sellafield

Bilde
Bellona og Lofoten mot Sellafield gjennomførte nylig et møte med den britiske ambassade i Oslo, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd.   Det ble avlagt en statusrapport om produksjonen ved atomgjenvinningsanlegget på nordvest-kysten av England.  Selv om produksjonen som sådan har gått godt det siste året er det stadig nye utfordringer og dårlige nyheter fra britene.

Grensene vil bli overskredet med opptil 350 tonn

Bilde
Sikkerhetsbegrensninger av lagring av noen av verdens farligste atomavfall ved Sellafield i Cumbria er slakket på etter en ulykke som stanset atomrenseanlegget.

Ny million-kontrakt i Sellafield

Bilde
Amec Foster Wheeler er blitt tildelt en million-kontrakt for levering av analyser av radioaktivt avfall til Sellafield-anlegget i Cumbria.

Arroganse eller uvitenhet fra statsråden ?

Bilde
Lofoten mot Sellafield har jobbet i mange år for å redusere trusselen fra atomanlegget i Nordvest-England.  Vi har gjennom samarbeid med tidligere statsråder fra miljøverndepartementet også lyktes med dette på mange områder.

Vi har jevnlige møter med det britiske atomtilsynsmyndighetene Nuclear Decommissioning Authority og blir fortløpende oppdatert om hendelser ved Sellafield.

Er både den økonomiske og faglige situasjonen ute av kontroll ved Sellafield ?

Bilde
Britiske  parlamentsmedlemmer retter et alvorlig fokus på de stigende kostnadene og forsinkelser i fjerning og oppryddingen ved Sellafield kjernefysiske området.

Sellafield øker beredskapen

Bilde
Tusenvis av boliger i evakueringssone for atomspredning.  Nødevakueringssone rundt Sellafield-anlegget tredobles i størrelse.

Office for Nuclear Regulations(ONR) - som overvåker atomindustrien - har avgjort at evakueringssonen i tilfelle av en nødsituasjon med atomstråling må økes fra 2 km til mellom 6 km og 7 km.

Melding fra den britiske utenriksminister Ed Davey

Bilde
Som jeg informerte parlamentet om i dag gjennom en skriftlig ministererklæring har Nuclear Decommissioning Authority (NDA) i dag annonsert en endring i sin kommersielle organisering ved Sellafield,  som er dets største og mest komplekse atomanlegg.

Det er viktig for lokalsamfunnene som er involvert - og for fremtiden for atomkraften i dette landet.

From Secretary of State UK, Ed Davey

Bilde
As I informed the House today through a written Ministerial statement theNuclear Decommissioning Authority (NDA) has today announced a change to its commercial model at Sellafield, its largest and most complex site.

Primærnæringen og urbefolkningen betaler regningen

Bilde
I år-tier har Storbritannia sluppet ut radioaktive isotoper ut i naturen.  Fra Sellafield truer fortsatt store langringstanker med flytende radioaktiv væske å eksplodere.

Fra Tsjernobyl sliter vi fortsatt 25 år etter med radioaktivitet i naturen.   – Året 2014 var ekstremt, sier Lavrans Skuterud, forsker i Statens strålevern til forskning.no. Han er overrasket over de høye nivåene i år. – Tsjernobyl-ulykken skjedde i 1986. Det er snart 30 år siden, minner han om.