Nytt mål er nådd

Fra venstre: Robbie Huston, NDA, Per-Kaare Holdal, LmS, Rene McTaggert, det britiske departementet for energi og klimaendringer, Nils Bøhmer, Bellona og Rex Strong, Sellafield Ltd.
Guardian of Our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har i dag gjennomført et nytt møte med Rex Strong fra Sellafield Ltd, Robbie Huston fra Nuclear Decommissioning Authority (NDA) og Rene McTaggert fra det britiske departementet for energi og klimaendringer.

De brakte gode nyheter med seg fra Sellafield om at vårt andre målet er nådd som ble satt i 2009 om å redusere innholdet til et minimumsnivå. Vårt første mål ble oppnådd ved å stoppe utslipp direkte i Irskesjøen.


Guardian of Our Common Seas har sammen med Bellona arbeidet i mange år med å redusere risikoen for eksplosjon fra gamle tanker som inneholder høyradioaktivt avfall (HAL) ved Sellafield. Statens Strålevern rapporterte i 2009 at en ulykke i disse HAL-tankene kunne representere radioaktive utslipp på nivåer som tilsvarte 10 ganger Tsjernobyl.
Biskop Tor Berger Jørgensen har vært møteleder for våre dialogmøter med britene i alle år.

- Vi er fornøyd med denne nyheten. HAL risikonivå har vært en bekymring for oss, så vi er veldig fornøyd med den fremgangen som nå er gjort », sier biskop Tor B. Jørgensen, som har vært møteleder for de årlige atom-dialogmøter, InfoArena, mellom de britiske og de norske interessenter.

- Vi ønsker nå å ta imot våre britiske venner til Lofoten den 23. juni 2016 for å  markere at dette målet er nådd og for å få mer informasjon om fremdriften på Sellafield, sier Per-Kaare Holdal.

De britiske representanter fra det britiske departement for energi og klimaendringer, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Limited var alle glade for å kunne dele disse gode nyheter. De har også forpliktet seg til å fortsette dialogen for å utveksle informasjon om dette viktige spørsmålet, og i deltakelse i den foreslåtte markeringen i Lofoten i juni 2016.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Havets trussel - et flytende atomkraftverk