Det britiske energi- og klimaendringsdepartement kommer til Lofoten

Rene McTaggert, Department of Energy
& Climate Change (DECC) 
Vi har i lengre tid jobbet for å hindre radioaktiv eksplosjon ved Sellafield.  Dette ble allerede påpekt i 2009 av Statens Strålevern som en fare.  Høyradioaktiv væske som lå lagret i gamle tankanlegg på området var avhengig av konstant avkjøling.  Hvis bare 1% av denne høyradioaktive væsken nådde norske hav- og landområder kunne det utgjøre 10 ganger Tsjernobyl.  Dette skrekkscenariet ble beskrevet i en rapport fra Statens Strålevern som ble overlevert Miljøverndepartementet.

Vi møtte det britiske energi- og klimaendringsdepartement, det britiske Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd. i Oslo i slutten av forrige måned sammen med Bellona.

Vi fikk gledelige meldinger fra de britiske myndigheter om at vårt langvarige arbeid igjen ga resultater.  Eksplosjonsfaren fra Sellafield er minimalisert og dette skal nå bekreftes i et møte i Lofoten til sommeren.  Det britiske Department of Energy & Climate Change (DECC) kommer til Svolvær og Vestvågøy for delta i vårt årlige dialogmøte InfoArena og vil da bekrefte nyheten.  Dette er en meget gledelig nyhet som vi ønsker å marker som en fortjent miljøseier.

Børge Brende og sjef for
Nuclear Decommissioning Authority
John Clark ved miljøsteinen i Stamsund
Vi oppnådde vår første miljøseier da vi sammen med daværende miljøvernminister Børge Brende og Bellona fikk stoppet atom-utslippene direkte til havet i 2004.  Da reiste vi en miljøstein i Stamsund og Børge Brende sa da at det var det eneste synlige beviset han visste om over en vunnen miljøseier.

Vi fikk også en miljøseier da vi arrangerte InfoArena 2010 i Brüssel hvor den britiske statsministeren innrømmet en internasjonal inspeksjon av det britiske atomanlegget i Sellafield.

Vi har igjen all grunn til å markere vår seier nummer 2 til Lofoten til sommeren på InfoArena 2016.  Møteleder vil også denne gang være biskop Tor Berger Jørgensen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Havets trussel - et flytende atomkraftverk