Sellafield holder det de lovte så langt....

Det gamle dam-anlegget

Radioaktivt slam er overført ut av verdens eldste tank med atombrensel for første gang, kunngjorde Nuclear Decommissioning Authority (NDA) og Sellafield Ltd i går.

Prosjektet blir¨rapport å være ti år foran skjema, og for halvparten av forventet kostnad, sier de i en felles uttalelse.Slam - dannet fra råtnende kjernebrensel, naturlig voksende alger og annet rusk - har samlet seg i vannet i Pile Fuel Storage Pond (PFSP) ved Sellafield i løpet av sitt 65-årige eksistens. Dette må fjernes slik at anlegget kan bli trygt. PFSP er en av de fire aldrende anlegg på Sellafield som NDA har prioritert i oppryddingen.


Fra informasjonsmøte i den britiske ambassade med den britiske ambassadøren Sarah Gillett som vertskap og
Rex Strong, Sellafield Ltd. og Robbie Huston, NDA som informanter.

Prosjektet blir levert for halvparten av budsjetterte 200 millioner pund. Et ti-årig prosjekt for av-vanning av dammen vil starte i 2019, mens slam fortsatt blir fjernet.

John Clarke, NDA konsernsjef, sier: - Denne dammen ble ikke bygget for den planlagte nedbyggingen, og derfor ønsker vi velkommen dette arbeidet ved Sellafield Ltd med starten av fjerning av slam, som er et viktig steg i å gjøre området tryggere.

Clark fortsetter: - Fjerning av slammet bidrar til å nå vårt overordnede mål med risikoreduksjon ved å plassere radioaktivt materiale og stoffer i mer moderne lagrings-ordninger før det til slutt flyttes til et underjordisk deponi.

Han la til at slam står for en tredjedel av dammen gjenværende radioaktive innhold, etter at 70% ble fjernet tidligere i år med ferdigstillelse av eksporten drivstoff.

Den 100 meter lange dammen ble opprinnelig brukt til å lagre kjernefysisk drivstoff som brukes til å lage atomvåpen. Alt kjernefysisk drivstoff er nå fjernet, slik at slam som den største gjenværende radioaktiv fare.

- Vi i Lofoten mot Sellafield er meget glade for at det som NDA og Sellafield Ltd. annonserte i Lofoten i sommer og i statusmøtet i høst faktisk blir gjennomført og vi ser optimistisk på at de er foran skjema, sier Per-Kaare Holdal.

NDA-sjef John Clark i Stamsund, Lofoten framfor miljø-søylen her sammen med daværende miljøvernminister Børge Brende

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen