Nytt utstyr for atom-sikringstiltak ved SellafieldEn ny massespektrometer blesatt i drift den 25. juli i det kjernefysiske gjenvinningsanlegget i Sellafield, i Storbritannia. De "on-site" laboratorier lokalisert i Sellafield drives av JRC institutt for Transuranium Elements (ITU) og ble satt opp i samsvar med EU-kommisjonens ivaretar forpliktelser i henhold til Euratom-traktaten. Dette anlegget behandler flere hundre tonn kjernefysisk materiale pr. år. Det nye utstyret bringer laboratoriene til det høyeste standard og sikrer god kontinuitet av de ivaretar aktiviteter i fremtiden.


Under Euratom-traktaten er EU-kommisjonen pliktet til å sikre at kjernefysisk materiale ikke er viderekoblet fra sine vedtatte bruksområder. Målet med beskyttelsestiltak er å avskrekke spredning av kjernefysisk materiale fra sitt vedtatte (fredelig) bruk ved å maksimere sjansene for deteksjon på et tidlig stadium. En av metodene for å gi omfattende kontroll på de store strømmene av kjernefysisk materiale gjennom reprosesseringsanleggene er uavhengig måling av prøver rutinemessig tatt på viktige målepunkter.

On-site laboratorier tilby Euratom ivaretar inspektørene uavhengig analytisk kapasitet av høy kvalitet og gir resultater innen kort tid.

Etter mer enn ti års kontinuerlig drift, EU-kommisjonen - representert ved JRC og DG Energi – har oppgradert noe av de eldste utstyret. I denne sammenheng er det en ny massespektrometer-enhet som er installert i på stedets laboratorium i Sellafield.

Massespektrometri ivaretar et todelt formål ved på stedet laboratorier. Termisk Ionisation massespektrometri (TIMS) brukes til å måle uran og plutonium isotop komposisjoner. Isotopfortynning massespektrometri (IDMS) er installert for å bestemme uran og plutonium konsentrasjoner ved hjelp av en godt karakterisert referansemateriale. Den siste metoden brukes også for å karakterisere referansenummer-løsninger og for å kalibrere annet analytisk utstyr.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown