Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2014

Mer dårlig nytt fra Sellafield

Bilde
Lofoten mot Sellafield gjennomførte i dag et statusmøte med Sellafield Ltd. og Nuclear Decommissioning Authority.  Dette sammen med Bellona.  Det norske klima- og miljøverndepartement og Statens Strålevern ble orientert i etterkant.

Dessverre var det igjen dårlige nyheter de hadde med seg fra England.  Det var en betydelig reduksjon av oppryddingsarbeidet og dette skyldtes en uventet hendelse og en del av anlegget må stenges for opprydding og fjerning av radioaktiv lekkasje til luften i lokalet.  Igjen var det strømanlegget som var årsaken og ledelsen fra Sellafield innrømmet at hele strømanlegget er overmodent for utskifting.  Bekymringsfullt !