Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2010

Musikalsk avslutning av atomkonferanse

Bilde
Konferansen i Brussel ble avsluttet i går kveld med Johs Rødes versjon av "Blowing in the wind". Her hadde Johs trukket fram strofen "Pretending not to see" med understreking og en meget melodiøs avslutning med denne strofen.

Johs Røde var med å gi konferansen et kulturelt og et meget menneskelig aspekt, ved at han også fortalte om sin bok "Ikke en av mine tåra skal du få". Her trakk han også fram at engelskmennene fløy over hans heimbygd da krigsskipet Tirpitz lå inne i fjorden. Det var også engelske fly som til slutt senket Tirpitz.

Avslutning av en fruktbar konferanse

Bilde
Foto: Vi som organiserte møtet fra høyre Robbie Huston fra NDA (The Nuclear Decommissioning Authority) , Veronica Webster fra Bellona Europe, Per-Kaare fra Lofoten mot Sellafield, Elaine.M. Strong fra Sellafield Ltd. og Nils Bøhmer fra Bellona.

Konferansen i Brussel som ble arrangert av Bellona, Sellafield Ltd. og Lofoten mot Sellafield ble avsluttet i dag med oppsummering om at det har skjedd en meget positiv utvikling innen sikkerhetsarbeidet ved Sellafield. Dette etter at det er kommet nye eiere og vår reaksjon på møtet er at de tar både oss og sikkerheten på alvor.

Konferanse ble oppsummert på utmerket måte av biskop Tor B. Jørgensen. Under konferansen jobbet Per-Kaare Holdal, Ben Todd og Nils Bøhmer med en felles erklæring som ble presentert for tilhører fra EU, Nordisk Råd og Norge. Her er erklæringen, men så langt bare på engelsk:

Lofoten mot Sellafield, Bellona and Sellafield Ltd have held their latest conference on nuclear waste and safety in Europe and Sellafield at which co…

Vellykket start på Sellafield-konferanse

Bilde
Foto fra venstre: Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield, biskop Tor B. Jørgensen, Marit Tennfjord, Nordland Fylkeskommune og politisk rådgiver ved Miljøverndepartementet Audun Garberg. (tatt av Paal Frisvold, Bellona Europa).

Konferansen i Norway House, Brussel arrangert i fellesskap av Bellona, Sellafield Ltd. og Lofoten mot Sellafield ble åpnet av Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø i Nordland Fylkeskommune og biskop Tor B. Jørgensen.

Marit Tennfjord takket for den arena som arrangørene etablerer for politikerne slik at informasjonsutveksling og spørsmål om relevante tema kan finne sted. Tennfjord understreket behovet for at sikkerheten ved Sellafield må være på høyeste nivå, og at Nordland Fylkeskommune er opptatt av nettopp å hindre at sikkerhetsbrist skal være årsak til radioaktiv forurensning for Nordland og Norge. - Sellafield-anlegget er klart en kilde for en eventuell radioaktiv forurensning for Nordland på grunn av nordlig vind og havstrømmer. Mitt hovedanli…

Hvordan er dialogen mellom de nordiske land ?

Bilde
Jan Lindholm fra Nordisk Råd holdt en engasjert innlegg om sikkerhetskulturen ved Sellafield.


Sir Robert Atkins holdt et engasjert innlegg om sikkerhetsarbeidet og behovet for å fortsette dette arbeidet, samt bedre informasjonsutvekslingen mellom England og Norge.

Han er politisk valg som medlem i EU-parlamentet og stilte spørsmål om hvordan dialogen og informasjonsutvekslingen mellom Norge og Sverige var innen atomspørmål. Sir Robert Atkins er forøvrig kjent for å være den miljøvernminister i Storbritannia som daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen kalte for "a shitbag".

Foto fra venstre: biskop Tor B. Jørgensen og Sir. Robert Atkins (Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield)

En mulig ulykke ved Sellafield kan bli en katastrofe for Norge

Bilde
Statens Strålevern ved Ingar Amundsen legger fram en beskrivelse av en mulig hendelse eller ulykke ved Sellafield. Dette scenario kan få enorme konsekvenser for norske hav- og landområder som tilsvarer 50 ganger Tjernobyl. Sikkerhetskulturen ved Sellafield sier at denne hendelsen må det tas hensyn til og han kritiserte også Sellafield for ikke å gi tilstrekkelig informasjon til norske myndigheter.

Ingar Amundsen forteller at etter en mulig eksplosjon ved f.eks. ved tankene med høyradioaktiv væske tar det bare 9 timer hvis vindretningen er ufordelaktive, nemlig sørvest vinder mot norskekysten. Ingar Amundsen forteller at Norge sliter enda med konsekvensene fra Tjernobyl.

Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1 000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk og matvareproduksjon. Store del…

Sellafield-konferansen i Brussel er i gang

Bilde
I dag kl. 09.00 startet Sellafield-konferansen i Brussel arrangert av Lofoten mot Sellafield, Bellona og Sellafield Ltd. Biskop Tor B. Jørgensen leder enda en gang Sellafield-konferansen og denne gang er det fokus på Sellafields avfallshåndtering og sikkerhetskultur.

I politisk rådgiver Audun Garbergs innlegg på morgenen i dag krevde han på vegne av Miljøverdepartementet strakstiltak fra Sellafields side når det gjelder arbeidet for å redusere faren for utslipp gjennom luft og via hav fra atom-anlegget på den britisk nord-vestkyst. Han krevde videre en rask reduksjon av lagrene av høyradioaktiv flytene veske ved Sellafield, samt øke sikkerheten og han krevde videre en bedre informasjon fra Sellafield enn det så langt har vært.

Foto:Politisk rådgiver ved Miljøverdepartementet Audun Garberg
(foto Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield)