Innlegg

Viser innlegg fra august, 2011

Vi må leve med atomtrusselen fra Sellafield enda i 7 år

Bilde
Foto fra venstre: Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority, Mark Basset, Office for Nuclear Regulation, Steve Walker, Sellafield Ltd, Per-Kaare Holdal, voktere av vår felles blå åker (Lofoten mot Sellafield) og ambassadør Jane Owen.

Det var to hovedtema som det ble gitt en orientering om i den britiske ambassade i dag fra Sellafield-ledelsen og Nuclear Decommissioning Authority. Det var konsekvenser av den britiske regjeringens vedtak om nedleggelse av MOX-anlegget ved Sellafield og det andre var fremtiden til de om lag 1000 kubikkmeterne med flytende høyradioaktivt avfall som lagres i gamle tanker ved Sellafield.Tidligere har målet vært at innen 2015 skulle mengdene lagret høyradioaktivt avfall til et såkalt buffernivå på 200 kubikkmeter. Informasjonen fra ledelsen i dag var at dette nivået ikke blir nådd før omkring 2020 og ikke fullstendig tømt i 2023, fem år senere enn man før har planlagt.
Det betyr at vi må fortsatt leve med atomfrykten og faren for en atomeksplosjon…

Sellafield dissappointed again

A meeting to day with the management from Sellafield and Nuclear Decommissioning Authority about regulatory strategy for management of HAL stocks at Sellafield was a disappointment. They are not going to empty the high-level radioactive tank until 2023. It will therefore still for many years pose a tremendous threat to Norway and we would encourage the government and the departement of environment to increase the pressure to British politicians.

To close a part of Sellafield - the MOX plant

Bilde
Japan's Fukushima nuclear disaster has claimed another casualty, as Britain has announced it is closing a plant producing nuclear fuel for reactors.

NDA Statement on future of the Sellafield Mox Plant

Bilde
Since securing new commercial arrangements for SMP in April 2010, the NDA has monitored progress to ensure that operations continue to improve and are delivering value for money. A key objective for the NDA is to manage its commercial operations, so as to ensure that the costs of delivering our mission to the UK taxpayer are kept to the minimum