Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2012

Sellafield involved in 18 nuclear transport accidents

Bilde
The Sellafield nuclear complex in West-Cumbria was involved in almost half of all the accidents transporting radioactive materials in 2011, the government’s Office for Nuclear Regulation (ONR) has revealed.

In 18 of the 38 incidents recorded on an official database, the radioactive cargo was being moved to or from Sellafield. Shipments were made to nuclear sites in the UK and abroad.

Brev til Miljøvernministeren

Bilde
Til miljøverndminister Bård Vegar Solhjell


Forsendelser av kjernefysisk materiale fra Nord-Skottland til Sellafield har begynt.

Beslutning om å transportere atomavfall til Sellafield kritisert av flere enn oss, men National Decommissioning Authority sier håndteringen av avfallet ved Dounreay vil bli 'dyrere' enn ved Sellafield. Lofoten mot Sellafield tok dette opp i møtet med Sellafield-ledelsen i november i år.
Det foreligger følgende plan:

• Rundt 90 toglaster er planlagt mellom de to atom-anleggene i Dounreay og Sellafield

• Transporten vil koste anslagsvis 60 millioner pund

Den første av 90 planlagte turene fra Dounreay i Caithness til Sellafield i Cumbria er forstått å ha funnet sted over natten til siste tirsdag.

Det radioaktive avfallet som blir transportert til Sellafield vil føre til at mengden av den høyradioaktive væsken som allerede er lagret ved Sellafield vil øke. Det er nettopp denne høyradioaktive væsken som utgjør den største trusselen for norske og nordiske hav- …