Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2010

MENER OBAMA AT ATOMKRAFT SKAL REDDE VERDEN?

– REN ENERGI NÅ, MEN KOMMENDE GENERASJONER FÅR REGNINGEN OG PROBLEMENE

Alt tyder nå på at atomkraft skal bli verktøyet som skal redusere klimaendringene, nå har også Obama sagt sitt. Verden trenger mer og renere energi, men atomkraftverk bør ikke bli redningsplanken. Den kommer i så fall til å føre til solide problemer for framtidens generasjoner.

Totalt finnes det 436 atomkraftverk spredd på 30 land som produserer 6 prosent energi som forbrukes i verden. Alt tyder på at denne andelen vil øke. Kina alene skal bygge 34 atomkraftanlegg de neste tiårene, mens ytterligere 90 utredes. Verden trenger mer og renere energi, og atomkraft betegnes av flere som pålitelig og prisgunstig i forhold til f.eks. sol- og vindenergi.

Vårt hovedargumenter mot atomkraftverk er at dette ikke må ta fokus bort fra satsning på alternativ energikiler. Det andre argumentet mot er at det enda ikke finnes en sikker lagring av brukt atombrensel, til tross for at atomkraft har vært brukt i vel 60 år. Både anfal…

Fra Lofoten mot Sellafield, EU og Brussel

Bilde
(foto: Miljøsøyla i Stamsund)

Director General Mohamed El Baradei (IAEA) said in a video presentation at the American Nuclear Society meeting in New Orleans in November 2003 :

We cannot afford another accident, there is still a lot of work that needs to be done in the area of safety, particularly in the area of applying safety standards and safety culture uniformly across the industry.

En mulig ulykke ved det britiske atomanlegget Sellafield kan bli verre for Norge enn Tsjernobyl-ulykken var i 1986, advarer Statens strålevern. En Sellafield-ulykke vil i verste fall kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl.

Det er i hovedsak en ulykke ved lageranlegget B215 som kan true Norge. Her lagres rundt 1 000 kubikkmeter høyaktivt avfall i 21 ulike tanker. Skulle så mye som 10 prosent av alt innholdet i tankene lekke ut, så vil det skape betydelige problemer på lang sikt, ikke minst innenfor landbruk …

Sellafield oppe i Stortingets spørretime

Spørretimespørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Datert: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Organisasjonen "Lofoten mot Sellafield" har etter lang planlegging fått møte EU-kommisjonen om Sellafield 3. mars i Brussel, men har fått beskjed om at verken miljøvernministeren eller andre representanter for politisk ledelse i departementet kunne delta. Dette oppfattes som om Regjeringen ikke prioriterer Sellafield, og gir "Lofoten mot Sellafield" dårlig ballast i Brussel. Kan statsråden forsikre om at Regjeringen prioriterer å stanse lagring av radioaktivt avfall, og hvordan vil statsråden følge opp dette arbeidet?

Spørsmål 15
Nikolai Astrup (H)
[11:27:23]: «Organisasjonen «Lofoten mot Sellafield» har etter lang planlegging fått møte EU-kommisjonen om Sellafield 3. mars i Brussel, men har fått beskjed om at verken miljøvernministeren eller andre representanter for politisk ledelse i departementet kunne de…

Miljøvernministeren svikter oss i Sellafield-møte med EU

Bilde
Pressemelding Lofoten mot Sellafield og Bellona

Miljøvernministeren velger å ikke delta i et lenge planlagt møte med EU om atomavfallsanlegget i Sellafield. Møtet skulle finne sted i Brussel 3. mars, og arrangeres av ”Lofoten mot Sellafield” og Bellona i samarbeid med eierne av Sellafield-anlegget, Sellafield Ltd.

Det er veldig beklagelig at Miljøvernministeren avlyser, og det kan ikke bety annet enn at regjeringen ikke prioriterer Sellafield. Dette gir oss en meget dårlig ballast i Brussel, og signaleffekten vil være meget negativ, sier Nils Bøhmer, Bellona.

Men vi er glade for at Nordland Fylkeskommune og Nordisk Råd deltar, sier Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield.

Møtet har vært planlagt i over et år og miljøvernministeren deltok i møtet i Oslo 13. januar 2009 hvor planene for EU-møtet ble lagt. Vi føler det slik at Miljøvernministeren svikter saken ved ikke å delta i Sellafield-møte med EU, sier Nils Bøhmer, Bellona og Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield.

Nå tar Høyre ve…