Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2013

Kjernefysisk materiale fra Dounreay skal sendes til Sellafield

Bilde
Materiale fra atomreaktorer skal fraktes fra det skotske høylandet for å bli lagret i Sellafield, West Cumbria, har en statlig etat bekreftet.

Nuclear Decommissioning Authority (NDA) meldte i går at rundt 26 tonn høyradioaktivt materiale, kjent som "eksotiske", vil bli flyttet fra Dounreay til Sellafield, mens ytterligere 100 tonn materiale ville ligge igjen på Dounreay området.

Melding til oss fra Nuclear Decommissioning Authority

Bilde
Tatt hensyn til alle faktorer, inkludert berørte parter, mener NDA, av følgende grunner, at muligheten for atom-materialet fra Dounreay i Skottland som best oppfyller våre mål, er det å bli transportert til Sellafield for langsiktig forvaltning:

Brev til og fra Miljøvernministeren

Bilde
Miljøverndminister Bård Vegar Solhjell
Forsendelser av kjernefysisk materiale fra Nord-Skottland til Sellafield har begynt.

Beslutning om å transportere atomavfall til Sellafield kritisert av flere enn oss, men National Decommissioning Authority sier håndteringen av avfallet ved Dounreay vil bli 'dyrere' enn ved Sellafield. Lofoten mot Sellafield tok dette opp i møtet med Sellafield-ledelsen i november i år.
Det foreligger følgende plan:

• Rundt 90 toglaster er planlagt mellom de to atom-anleggene i Dounreay og Sellafield

• Transporten vil koste anslagsvis 60 millioner pund

Den første av 90 planlagte turene fra Dounreay i Caithness til Sellafield i Cumbria er forstått å ha funnet sted over natten til siste tirsdag.

Det radioaktive avfallet som blir transportert til Sellafield vil føre til at mengden av den høyradioaktive væsken som allerede er lagret ved Sellafield vil øke. Det er nettopp denne høyradioaktive væsken som utgjør den største trusselen for norske og nordiske hav- og l…

Lofoten mot Sellafield ikke fornøyd med "trykket" fra Miljøvernministeren

Bilde
Lofoten mot Sellafield har gjennom sitt arbeid i mange år gjort oppmerksom på trusselen som det høyradioaktive væsken som ligger lagret ved Sellafield utgjør for norske og nordisk hav og landområder. Dette understøttes også i en rapport fra Statens Strålevern som sier at det kan utgjøre 10 ganger Tjernobyl for norske hav- og landområder.