Brev til og fra Miljøvernministeren

Miljøverndminister Bård Vegar Solhjell

Forsendelser av kjernefysisk materiale fra Nord-Skottland til Sellafield har begynt.

Beslutning om å transportere atomavfall til Sellafield kritisert av flere enn oss, men National Decommissioning Authority sier håndteringen av avfallet ved Dounreay vil bli 'dyrere' enn ved Sellafield. Lofoten mot Sellafield tok dette opp i møtet med Sellafield-ledelsen i november i år.

Det foreligger følgende plan:

• Rundt 90 toglaster er planlagt mellom de to atom-anleggene i Dounreay og Sellafield

• Transporten vil koste anslagsvis 60 millioner pund

Den første av 90 planlagte turene fra Dounreay i Caithness til Sellafield i Cumbria er forstått å ha funnet sted over natten til siste tirsdag.

Det radioaktive avfallet som blir transportert til Sellafield vil føre til at mengden av den høyradioaktive væsken som allerede er lagret ved Sellafield vil øke. Det er nettopp denne høyradioaktive væsken som utgjør den største trusselen for norske og nordiske hav- og landområder. Statens Strålevern betegner trusselen som reell og kan i verste fall utgjøre 10 ganger Tjernobyl.

Spørsmålet til Miljøvernministeren er da om han har fått klar informasjon fra britiske myndigheter om hva denne transporten vil ha å si for den mengden av høyradioaktiv væske og hva vil det ha å si for trusselen som er beskrevet av Statens Strålevern?

Vi ser fram til å høre fra dere.

Her er svaret fra Miljøvernministeren:
 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet