Kjernefysisk materiale fra Dounreay skal sendes til Sellafield
Materiale fra atomreaktorer skal fraktes fra det skotske høylandet for å bli lagret i Sellafield, West Cumbria, har en statlig etat bekreftet.

Nuclear Decommissioning Authority (NDA) meldte i går at rundt 26 tonn høyradioaktivt materiale, kjent som "eksotiske", vil bli flyttet fra Dounreay til Sellafield, mens ytterligere 100 tonn materiale ville ligge igjen på Dounreay området.

Exotics er et utvalg av kjernefysisk brensel som brukes i test-reaktorer ved Dounreay-anlegget i 1950.

Atomavfallet vil kunne tranporteres med opptil 40 reiser i løpet av en seksårsperiode - på sjø og bane, avhengig av den nøyaktige type materiale som transporteres i henhold til regler fastsatt av Office for Nuclear Regulation. Imidlertid, nøyaktige detaljer om flyttingen er ennå ikke sluttført.

Atomavfallet vil bli lagret på Sellafield før "sluttdeponering".

Rundt 100 tonn atom-materiale vil bli igjen ved Dounreay som ville opprettholde maksimal sikkerhetstatus for et kjernefysisk område.

NDA sier: "Flyttingen av dette atomavfallet er en del av en avtalt strategisk tilnærming av NDF for å sikre kjernefysisk materiale blir flyttet til der de best kan forvaltes og lagres i lang sikt, i påvente av endelig disponering.

Lofoten mot Sellafield er bekymret og stiller også spørsmål med og er kritiske til hvorfor den norske Miljøvernministeren ikke stiller spørsmål ved denne avgjørelse av transporten som vil øke mengde av den høyradioaktive avfallsmengde ved Sellafield.  Det er nettopp denne høyradioaktive væsken på ca. 1000 kubikk vi har jobbet med de siste årene for å få redusert. 
Hvis det er gjort vurderinger i departementet håper vi på at dette vil bli sendt oss eller offentliggjort på annen måte.  Vi setter det på agenda på InfoArena 2013 som vi arrangerer i Oslo 13. juni sammen med Bellona og Sellafield Ltd.  Vi håper da at den norske miljøvernminister vil bruke anledningen til å nettopp redusere truslene for norske land- og havområder fra Sellafield-anlegget.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown