Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2015

Alarmen går igjen i Fukushima

Bilde
Operatøren av Fukushima Daiichi atomkraftverket sier nivåer av radioaktivitet i underjordiske tunneler har kraftig økt. Tokyo Electric Power Company har oppdaget 482,000 becquerel per liter radioaktivt cesium i vannprøver tatt fra tunnelene 3. desember.

Det britiske energi- og klimaendringsdepartement kommer til Lofoten

Bilde
Vi har i lengre tid jobbet for å hindre radioaktiv eksplosjon ved Sellafield.  Dette ble allerede påpekt i 2009 av Statens Strålevern som en fare.  Høyradioaktiv væske som lå lagret i gamle tankanlegg på området var avhengig av konstant avkjøling.  Hvis bare 1% av denne høyradioaktive væsken nådde norske hav- og landområder kunne det utgjøre 10 ganger Tsjernobyl.  Dette skrekkscenariet ble beskrevet i en rapport fra Statens Strålevern som ble overlevert Miljøverndepartementet.

Forurensning fra Fukushima sprer seg langs kysten av USA

Bilde
Atomforurensning fra katastrofe i Japan i 2011 har spredt seg nordamerikanske kysten og forurensningen er økende.

Tester av hundrevis av prøver fra Stillehavet bekreftet at Japans Fukushima atomkraftverk fortsetter å lekke radioaktive isotoper mer enn fire år etter katastrofen, sier Ken Buesseler, marinbiolog fra Woods Hole Oceanographic Institution.