Innlegg

Viser innlegg fra 2014

Radioaktive stoffer i vårt felles hav

Bilde
Radioaktive stoffer fraktes rundt med havstrømmene og kan transporteres over lange avstander. Mange av disse radioaktive stoffene som slippes ut kan tas opp i levende organismer som fisk, skalldyr og tang.Radioaktivt materiale på offentlige strender - dypt foruroligende

Bilde
Parlamentsmedlem Margaret Ritchie har beskrevet funn av radioaktivt materiale på offentlige strender som dypt foruroligende og har krevd den britiske regjeringen til å handle raskt for å løse situasjonen ved Sellafield.

Til  avisen Newry Times sier Ritchie i dag: - Det blir stadig klarere at forholdene ved Sellafield-anlegget er nedverdigende og offentlig sikkerhet er truet som følge av dette.  Hun sier videre: - Oppdagelsen av radioaktivt materiale på offentlige strender i år bør være en stor grunn til bekymring, spesielt for de av oss på østkysten av Irland som har lidd av konsekvensene av vilkårlige utslipp av radioaktivt avfall fra anlegget i flere tiår.

Brev til klima- og miljøvernministeren

Bilde
Til  Klima- og miljøminister  Tine Sundtoft

Atomtruslene fra Sellafield

Sellafield-motstander vant valget i Grønland

Bilde
Kim Kielsen er en grønlandsk politiker og representerer partiet Siumut.

Resultatene i valget i Grønland er klart. Siumut, med Kim Kielsen i spissen, fikk 34,3 prosent av stemmene. Inuit Ataqatigiit og Sara Olsvig fikk 33,2 prosent av stemmene, og måtte se seg slått på målstreken.

Like etter følger Demokraterne med 11,8 prosent, mens Partii Naleraq følger like etter med 11,6 prosent av stemmene. Atassut fikk 6,5 prosent av stemmene, og Partii Inuit fikk 1,6 prosent.

Både Siumut og Inuit Ataqatigiit får 11 mandater hver ut av de 31 mandatene i den grønlandske parlamentet, Inatsisartut. Siumut fikk derimot 326 stemmer mer enn Inuit Ataqatigiit, og dermed skal Kielsen lede koalisjonsforhandlingene.

Joint Statement InfoArena 2014 - meeting point London

Bilde
Sellafield: a better understanding through dialogue (2001-2014)

Atomkraft må aldri bli framtiden

Bilde
En etterforskning viser at en brann på Dounreay atomkraftverk i Nord-Skottland resulterte i et "ukontrollert" utslipp av radioaktivitet.  Det kjernefysiske anlegget er blitt stengt av sikkerhetsmyndighetene etter å ha innrømmet menneskelig svikt førte til utslipp av radioaktivitet til atmosfæren.

Verden har veldig mye atomavfall som bare hoper seg opp

Bilde
Storbritannia sliter med et lignende dilemma og i stor skala. Kjernekraft har spilt en stor rolle i Storbritannias energibruk de siste 30 årene, men nå kommer regningen; atomenergi produserer skadelige avfallsstoffer som må forvaltes i årtusener. Ved slutten av århundret, vil Storbritannia ha rundt 300.000 kubikkmeter høyradioaktivt avfall, nok til å fylle omtrent en fjerdedel av Wembley stadion. Og Storbritannia har en rekke gamle atomreaktorer som produserte avfall som er mye vanskeligere å håndtere enn materiale fra moderne atomreaktorer.

Sellafield-foto avslører en enorm trussel for radioaktivt utslipp

Bilde
Lofoten mot Sellafield har gjennomgått disse avslørende foto som viser nedslitte tanker av atomavfall som har stått i ca 40 år og som inneholder hundrevis av tonn brenselstaver som utgjør en umiddelbar fare for menneskeheten.

- Hvis disse avslørende fotoene er ekte, er situasjonen alvorlig og meget verre enn vi har kunne forestille oss, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.  - Når vi har vært på omvisningene ved anlegget er ruten nøye styrt av Sellafield-ledelsen og vi har heller ikke mulighet til å bruke kamera, sier Holdal som har vært ved anlegget flere ganger.

Fotoene er sendt til det britiske magasinet The Ecologist fra en anonym kilde.

Atomavfallet og slammet i tankene kan ta fyr hvis de utsettes for luft, spre intens stråling over et stort område skriver magasinet.

Fotoene fra den anonyme kilden vise status for tankene med radioaktivt avfall som ble satt i drift i 1952, og brukte frem til midten av 1970-tallet som korttidslagring for brukt brensel inntil det kunne b…

Sellafield kan bli verre....

Bilde
Lofotenmot Sellafield

Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den hittil mest alvorlige atomkraftverkulykken i verden. Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire reaktorene i atomkraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev.Eksplosjonen var så voldsom at det 500 tonn tunge reaktorlokket ble blåst opp i luften. 56 mennesker døde som følge av eksplosjonen og av akutte stråleskader i ukene etter ulykken. Det totale antall dødsfallene som følge av ulykken er beregnet til opp mot 9000 mennesker.   
En Sellafield-ulykke vil kunne sende inntil 50 ganger mer radioaktivt nedfall over Norge enn hva som var tilfellet i det hardest rammede området etter Tsjernobyl.  - Dersom en ulykke skulle inntreffe, ville dette fått konsekvenser lik eller verre enn etter Tsjernobyl. Det innebærer til dels alvorlige konsekvenser for landbruk, miljø og samfunn i flere tiår framover, skrev Statens strålevern i en rapport utført for Miljøverndepartementet i 2009. Ved hjelp av tekniske spredningsmodeller har Statens str…

Utgjør en fare for radioaktiv forurensning av norske farvann

Bilde
Lofoten mot Sellafield merker seg at regjeringen i sin dokumentasjon av trusselbildet gjør oppmerksom på at sjøtransport av radioaktivt materiale.  

Sitat fra regjeringen.no  "Vel så viktig som den faktiske forurensningen er imidlertid faren for ulykker som kan føre til mer omfattende utslipp og forurensning av norske områder. Den største utslippsrisikoen er knyttet til atominstallasjoner og avfallslagre i Norges nærområder, men også atomdrevne fartøy og sjøtransport av radioaktivt materiale utgjør en fare for radioaktiv forurensning av norske farvann."

Mer info

Brev til Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft

Bilde
Sellafields planer om sjøtransport skaper sterk bekymring

Lofoten mot Sellafield uttrykker sterk bekymring for planene om transport av svært radioaktive stoffer skal transporteres sjøveien fra Dounreay i Skottland til Sellafield.

Planen om å sende 26 tonn svært radioaktive brensel sjøvegen må stoppes ut fra risiko for ulykke som kan ha alvorlige konsekvenser for havet, kysten vår og hele Nord-Atlanteren. Andre kjernefysisk materiale blir i dag fraktet med jernbane.

Vi har allerede skrevet til Nuclear Decommissioning Authority og gitt uttrykk for vår bekymring.  Jernbane-transport av radioaktive materialer er ille nok, men i det minste er det mulighet for rimelig beredskap i denne sammenheng.  Vi i Lofoten mot Sellafield mener at muligheten for en brann, grunnstøting eller kollisjon med påfølgende strålingslekkasje vil ha potensielt ødeleggende og skadelige effekter på et av de mest følsomme delene av Nord-Atlanteren.

Vi forventer at norske myndigheter følger dette op…

Riving vil ta mange år

Bilde
Nedbyggingen ved Sellafield-anlegget fortsetter.  Planen om å fjerne det høyeste anlegget på atomanlegget ved Sellafield er klar og prosessen erberegnet til å ta mange år.

Skorsteinen, som sitter på toppen av en 11 etasjers bygning, er 61 meter høy og strekker seg 122 meter fra bakken. For å demontere konstruksjonen vil en spesiell plattformen bli brukt, for å unngå bruk av dynamitt på område.

Det skal fjernes 600 tonn betong og armeringsjern og 25 tonn rustfritt stål.

Nesten 100 tyverier fra Sellafield

Bilde
Vi fra Lofoten mot Sellafield har fokusert i mange år på manglende sikkerhet ved atomanlegget i Sellafield.  En av truslene vi har fokusert på er terror og at atommateriale skal komme i feile hender.  Meldingen fra England i dag er at det har vært nesten 100 tyverier som har blitt rapportert til politiet på mindre enn fem år.

Mer dårlig nytt fra Sellafield

Bilde
Lofoten mot Sellafield gjennomførte i dag et statusmøte med Sellafield Ltd. og Nuclear Decommissioning Authority.  Dette sammen med Bellona.  Det norske klima- og miljøverndepartement og Statens Strålevern ble orientert i etterkant.

Dessverre var det igjen dårlige nyheter de hadde med seg fra England.  Det var en betydelig reduksjon av oppryddingsarbeidet og dette skyldtes en uventet hendelse og en del av anlegget må stenges for opprydding og fjerning av radioaktiv lekkasje til luften i lokalet.  Igjen var det strømanlegget som var årsaken og ledelsen fra Sellafield innrømmet at hele strømanlegget er overmodent for utskifting.  Bekymringsfullt !

Et uavhengig Skottland ville ta ansvar for sitt atomavfall i Sellafield

Bilde
Førsteminister Alex Salmond er spurt om hva som ville skje med Skottlands kjernefysisk materiale hvis Skottland blir uavhengig.

Atomvakta i England fungerer ikke

Bilde
Den britiske regjeringen har gitt en formaning til Nuclear Decommissioning Authority (NDA) for "feilaktig" å ha holdt tilbake informasjon for det offentlige.  Dette var informasjon om at det var grunn til å gi kritikk til ledelsen i Sellafield.

En million kubikk med atomavfall var en tabbe

Bilde
Sellafields atom-avfall vil "nesten sikkert " bli rammet av et stigende havnivå.  En million kubikkmeter avfall i nærheten av Sellafield er plassert på et sted som var en feil, innrømmer det britiske tilsynsorganet Environment Agency.

Storbritannias atom-avfall vil sikkert bli rammet av et stigende havnivå og forurense havet med store mengder radioaktivt avfall, ifølge et internt dokument utgitt av Environment Agency ( EA ).

Forventningsfullt møte hos fylkesråd Hild-Marit Olsen

Bilde
Vi, biskop Tor Berger Jørgensen og Per-Kaare Holdal, gjennomførte et møte i dag med fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap) og leder for seksjon for plan og miljø Dag Bastholm.  Biskop Tor B. Jørgensen overleverte på vegne av oss en oppfordring til Nordland Fylkeskommune om å støtte oss i arbeidet fram til InfoArena 2014 hvor vi krever trusselen fra Sellafield, plutoniumstankene, fjernet så raskt som mulig og innen 2015.  I tillegg inviterte vi Nordland Fylkeskommune til å delta på InfoArena 2014 til høsten.

Plutonium ved Sellafield skaper økt bekymring

Bilde
Lofoten mot Sellafield ba Klima- og Miljøvernminister Trine Sundtoft om et møte på grunn av at vi var bekymret over signalene fra England.  Vi ble invitert til departementet den 13. februar og politisk rådgiver Jens Frølich Holte tok i mot Per-Kaare Holdal.

Først og fremst var det på grunn av at vi mottok 31.1. telefonbeskjed fra Nuclear Decommissioning Authority i England om at det nylig har skjedd en lekkasje ved atomanlegget.

Britisk atomrevisjon kritiserer plutoniumslageret ved Sellafield

Bilde
Driverne av Sellafield-anlegget får sterk kritikk av det britiske National Audit Office.  De har ikke avklart hvordan de i framtiden skal håntere det store og kristiske lagret av plutonium ved anlegget.

- Det er nettopp dette lagret som har bekymret oss i Norge og som kan bli et nytt Tjernobyl over norske områder, sier Arne Ivar Mikalsen i Lofoten mot Sellafield. - Vi reagerer sterkt på dette og LmS vil ta dette opp i møte med Miljøverndepartementet førstkommende torsdag 13. februar, sier Mikalsen.

Nye utslipp i dag

Bilde
Storbritannias største atomreprosesseringsanleggetsa oppdaget på fredag ​​økte nivåer av radioaktivitet, og beordret alle ikke-involverte ansatte til å holde seg hjemme.

Atom-sjefen fortvilelser over Sellafield firmaet NMP

Bilde
Flengende kritikk av konsortiet som førte tilsyn med den dyre opprydding av Sellafield atomkraftreprosesseringsanlegget hvor det er er framkommet en serie av kritiske brev skrevet av John Clark, leder for Storbritannias Nuclear Decommissioning Authority (DNA). Mr Clarke anklaget Nuclear Management Partners på (NMP) for å undergrave tilliten og skade hele prosjektets omdømme.

John Clark burde vite hva han kritiserer i og med at han var tidligere sjef nettopp ved Sellafield.  - Vi stiller oss bak hans kritisiske bemerkninger og det er nettopp det vi de siste årene har fokusert på, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.  

Vi har nå bedt den norske miljøvernministeren om et møte og skal møte hennes politiske rådgiver Jens Frølich Holte den 13. februar.  Den 25. februar skal vi møte fylkesråd for kultur og miljø i Nordland Hild-Marit Olsen.  Sammen med Holdal skal også biskop Tor B. Jørgensen, Johs Røde, Asmund Kristoffersen og Arne Ivar Mikalsen. Dette er som et ledd i vårt nest…