Radioaktive stoffer i vårt felles hav

Radioaktive stoffer fraktes rundt med havstrømmene og kan transporteres over lange avstander. Mange av disse radioaktive stoffene som slippes ut kan tas opp i levende organismer som fisk, skalldyr og tang.

Statens Strålevern opplyser at norske hav- og kystområder inneholder radioaktiv forurensning fra hovedsakelig tre kilder:


  • Utslipp fra reprosesseringsanlegg for brukt kjernebrensel i utlandet, særlig Sellafield
  • Utstrømning av forurenset vann fra Østersjøen, som fremdeles inneholder mye nedfall fra Tsjernobyl-ulykken 
  • Atmosfæriske atomprøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet

Olje- og gassindustrien bidrar også til å øke nivåene av naturlige radioaktive stoffer, som radium og bly-210, i havet. Det finnes også naturlig radioaktivitet i havet, opplyser Statens Strålevern.

Noen radioaktive stoffer lagres også i sedimentene, hvor de senere igjen kan frigjøres til vannet eller bunndyr.

Se mer om radioaktive trusler her (Facebook-side)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet