Innlegg

Viser innlegg fra november, 2015

Nytt mål er nådd

Bilde
Guardian of Our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har i dag gjennomført et nytt møte med Rex Strong fra Sellafield Ltd, Robbie Huston fra Nuclear Decommissioning Authority (NDA) og Rene McTaggert fra det britiske departementet for energi og klimaendringer.

De brakte gode nyheter med seg fra Sellafield om at vårt andre målet er nådd som ble satt i 2009 om å redusere innholdet til et minimumsnivå. Vårt første mål ble oppnådd ved å stoppe utslipp direkte i Irskesjøen.

Radioaktiv forurensning

Bilde
Dagens miljøvernminister hviler på lauvbærene som tidligere miljøvernminter Børge Brende mottok da en fare ble stoppet. Men dessverre gjenstår enda vesentlige punkter på lista, som til og med britene selv innrømmer og ber oss i Norge om hjelp til å rydde opp i. Skal de klare å innfri våre krav og forventninger må de ha større budsjett.  Dette var noe Børge Brende var bevisst, mens dagens statsråd ikke løfter blikket sammen med oss.

Havforskningsinstituttet driver en jevnlig og langsiktig overvåking av nivåene av radioaktiv forurensning.  De viktigste kildene til radioaktiv forurensning er nedfall fra kjernefysiske prøvesprengninger på 1950- og 1960-tallet, Tsjernobyl-ulykken og utslipp fra Sellafield og La Hague, europeiske gjenvinningsanlegg for brukt kjernefysisk brensel. De sistnevnte slipper ut radioaktivt avfall til henholdsvis Irskesjøen og Den engelske kanal. Radioaktive stoffer fra Sellafield har opp gjennom årene sedimentert i Irskesjøen. Disse blir nå remobilisert, og samme…

- Nedbyggingen av Sellafield er uhåndterlig

Bilde
Det britiske parlamentsmedlem Margaret Ritchie har gjentatt sin tale mot den britiske regjeringen for å få de til å endre det hun beskrev som sin "misforstått og usikker atom-strategi".  Dette var etter nyheten om at Sellafield-anlegget ikke holder sin målsetting for ferdigstillelse av alle utenlandske reprosesseringskontrakter.

Parlamentsmedlem Margaret Ritchie sier til Newry Times: - Den britiske atomindustrien har lidd tilbakeslag etter stadige uønskede hendelser og likevel nekter den konservative regjeringen å se fornuften ved å stoppe den totalt misforståtte kjernefysiske strategi.

Driftskostnader rundt 15 milliarder kroner.

Bilde
Den allmenne oppfatningen av Arktis som et rent område, har det blitt stadig klarere
at dette viktige økosystemet ikke har unngått effekter av industrialisering og utvikling.  Bevis for forurensning og av vedvarende organisk forurensning, tungmetaller og radioaktivitet har blitt sluppet ut siden 1950-tallet, men dessverre ikke tiltrekke mye offentlig interesse.  I 2004 var Lofoten mot Sellafield med på å få stoppet direkte utslipp av radioaktiv forurensning fra Sellafield, men mye gjenstår dessverre fortsatt.

Atomforurensning funnet i honning

Bilde
Honning som er forurenset med "høye" nivåer av atomavfall ble nylig funnet i nærheten av en tidligere kjernekraftverk.