Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2012

Trenger forsikring om at forbedringer vil fortsette

Bilde
Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, sa på konferansen i Sellafield at reprosessering og tilhørende anlegg historisk har en dårlig sikkerhetskultur. Han fortsatte med å anerkjenne de forbedringer som ble rapportert på konferansen, og at den konstruktive dialogen har oppnådd viktige resultater.

Venstre finner det nødvendig å følge med i Sellafield-saken

Bilde
ArneIvarMikalsen, sentralstyremedlemiVenstre, sa etter konferansen i Sellafield athanvar veldig fornøyd medfremgangensom gjøresisikkerhetskulturenvedSellafield.  Han var en av to norske politikere som var tilstede på Sellafield-konferansen som ble arrangert av Sellafield Ltd., Bellona og oss.  I tillegg var det politikere fra UK, Sverige, Island og Grønland som deltok.

Mikalsenønsket velkommenmuligheten forvidereføring avdenneåpnedialogen, fordi hanmener atdet fortsatter arbeid som gjenstår, oghanvil fortsette åfølge nøye medog håper den positive utviklingenvedSellafield-anlegget vilfortsette.

Joint Statement from the Sellafield-conference 1st June

Bilde
InfoArena2012NuclearWasteandSafetyConference -meetingpointSellafield Ajointconferencecontinuingthedialoguetowardstrustandconfidence

GuardiansofourCommonSeas(LofotenmotSellafield),BellonaandSellafieldLtdhaveheldtheirlatestconferenceonnuclearwasteandsafety.ConcernsfromNordicstateswereheardandreassurancesreceivedfromSellafieldLtdaboutthesafeoperationof

Nordisk Råds uttalelse på konferansen i Sellafield 1. juni

Bilde
Fra venstre: Álfheiður Ingadóttir, Island, Jan Lindholm, Sverige, Tryggvi Felixson, administasjon i Nordisk Råd, Todd Wright, direktør ved Sellafield, Kim Kielsen fra Grønland.
Erklæring av

Álfheidur Ingadottir, Island, Jan Lindholm, Sverige og Kim Kielsen, Grønland, medlemmer i Nordic Råd, deltakere i InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, arrangert i Sellafield 1 juni 2012, på vegne av Nordisk Råds Miljø og Naturressurs komite.

Uttalelse presentert på InfoArena 2012, en felles konferanse arrangert av Sellafield Ltd, Bellona og Guardians of our Common Seas:

Nordic Counsil's statement after the Sellafield-conference 1st June

Bilde
From left: Álfheiður Ingadóttir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden, Tryggvi Felixson, administration in Nordic Counsil, Todd Wright, Managing Director Sellafield, Kim Kielsen from Greenland.

Statement by Álfheidur Ingadottir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden and Kim Kielsen, Greenland, Members the Nordic Council[1], participating in the InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, held in Sellafield 1 June 2012, on the behalf of the Nordic Council Environment and Natural Resources Committee.


Statement presented at InfoArena 2012, a joint conference arranged by Sellafield Ltd, Bellona and Guardians of our Common Seas: