Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2011

Sellafield's sea discharge 'will not rise dramatically'

Bilde
NUCLEAR bosses have strongly denied that Sellafield’s sea discharges are set to rise dramatically.

Storbritannia kommer til å bryte med OSPAR-konvensjonen – utslipp av plutonium til havet vil øke.

Bilde
Storbritannia er i ferd med å bryte den internasjonale avtale om å redusere radioaktiv forurensning av hav, på grunn av en økning i aktiviteten på Sellafield kjernefysiske området, ifølge en rapport fra en kampanjegruppe som overvåker anlegget.

Sellafield activity 'will ensure UK breaks nuclear pollution promise'

Bilde
Group monitoring nuclear plant says 'crash programme' by government's NDA will put UK in breach of Ospar convention.

Sellafield issued with a formal caution from the Environment Agency

Bilde
Sellafield Ltd has today (15 February 2011) been issued with a formal caution from the Environment Agency, in relation to a leak of radioactive liquid which was reported in January 2009.

Nå må våre politikere reagere

Bilde
Dersom bare én prosent av det radioaktive avfallet som er lagret der slipper ut i atmosfæren, kan resultatet i Norge bli syv ganger verre en Tsjernobyl-ulykken i 1986.  Dette er konklusjonen i en rapport fra Statens strålevern. Det er Miljøverndepartementet som har bedt Strålevernet lage en rapport, ut fra en tenkt ulykke i Sellafield.

One of Her Majesty's Government's most embarrassing failures in British industrial history

Bilde
How's this for timing? A week ago The Daily Telegraph published a confidential cable from the US embassy calling a controversial plant at Sellafield "one of Her Majesty's Government's most embarrassing failures in British industrial history". Then, within days, ministers said they were minded to build another one like it.

The embassy was not wrong. The so-called Mox plant, which makes nuclear fuel out of uranium and plutonium at the Cumbrian nuclear complex, is not just – as the cable put it – a "white elephant", but one that could well go rogue. Built at a cost of £473 million, despite repeated warnings that it would be uneconomic and could be a security risk, it has never worked properly. Supposed to churn out a grand total of 560 tons of fuel by the end of its first decade of operation, later this year, it has so far produced just 15. More in The Daily Telegraph.

En bombefabrikk i nabolaget - mest pinlige fiaskoer i britisk industri historie

Bilde
Enukesidenpubliserte TheDailyTelegraphenkonfidensiellsamtalefraUSAambassadenom detkontroversielleanlegget vedSellafield" som enavHennesMajestetsRegjeringensmestpinligefiaskoeribritiskindustrihistorie".Så,få dager etter,sierstatsrådeneat devarinnstilttilå byggeet anlegg til som dette.

Ambassadenhaddeikkefeil.DetsåkalteMOX-anlegget,somprodusererkjernefysiskbrenselutavuranogplutoniumpåCumbriankjernefysiskekomplekset,er en fiasko.Byggettil en kostnadpå£ 473 000 000,til tross forgjentatteadvarslerom atdetvilleværeuøkonomisk, ogkanværeen sikkerhetsrisiko,hardetaldrifungertskikkelig. Les mer i The Telegraph Dette er viktig informasjon for oss

Latest news from Sellafield - Creation of the Office for Nuclear Regulation

Tuesday 8 February 2011 Written Ministerial Statement
THE DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS
Creation of the Office for Nuclear Regulation

Sellafield plutonium stores under the spotlight

Bilde
A consultation into how the UK manages its plutonium stores housed at Sellafield has been launched. The UK’s civil plutonium is housed in safe and secure facilities at Sellafield and Dounreay pending a final decision on the best long-term solution for its management.