Storbritannia kommer til å bryte med OSPAR-konvensjonen – utslipp av plutonium til havet vil øke.


Storbritannia er i ferd med å bryte den internasjonale avtale om å redusere radioaktiv forurensning av hav, på grunn av en økning i aktiviteten på Sellafield kjernefysiske området, ifølge en rapport fra en kampanjegruppe som overvåker anlegget.

Utslipp av radioaktivt avfall til Irskesjøen fra atombrensel gjenvinningsanlegg på Sellafield, Cumbria, er satt til å doble de neste årene på grunn av et "crash program" av reprosessering planlagt av regjeringens Nuclear Decommissioning Authority (NDA). Kritikere sier at dette vil sette regjeringen i konflikt med sitt engasjement for "progressive og betydelige reduksjoner av utslipp" under Oslo-Paris (OSPAR) konvensjonen, som søker å begrense forurensning av det nordøstlige Atlanterhavet. Konvensjonen er enige om mål for å bringe nivåer av radioaktivitet til miljøet ned til "nær null" i 2020.

Brudd på konvensjonen, som er underskrevet av 15 regjeringer fra hele Europa, ville være politisk pinlig for Storbritannia og kan utsette ministre for søksmål fra andre land eller miljøvern grupper. OSPAR's radioaktive stoffer komité skal møtes mandag i Monaco. Rapporten, av anti-atom gruppe fra Sellafield-området, CORE, anslår at utslipp av plutonium i havet fra Sellafield vil øke fra 120 gigabecquerels pr år til mer enn 250. Det vil være tilsvarende økninger i nivåene av radioaktive isotoper cesium-137 og kobolt-60 sammenlignet med de siste fem årene, sier CORE's talsmann, Martin Forwood, og krevde en slutt på reprosessering. Lofoten mot Sellafield har møtt Martin Forwood ved flere anledninger i Sellafield og han er en meget kunnskapsrik og dyktig talsmann for Sellafield-området.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet