Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2013

Positive nyheter og felles erklæring på Sellafield-konferansen

Bilde
Den positive nyheten på Sellafield-konferansen var at antallet tanker med høyradioaktivt avfall er redusert fra 21 til omkring halvparten. Jo færre tanker avfallet er fordelt på, jo lettere er det å kontrollere. Derfor er dette gode nyheter for oss som er opptatt av sikkerhet på Sellafield.Engasjerte politikere som ønsker å gjøre en innsats for å redusere risiki for eventuelle negative konsekvenser fra atomanlegget ved Sellafield. De bidrar meget positivt til at vi i går kunne nå et nytt mål, nemlig 50% reduksjon av en eventuell eksplosjon av de gamle høyradioaktive tankene ved Sellafield.– Eierne har redusert varmeproduksjonen med 15 prosent. Det betyr at de er på rett vei, men fortsatt gjenstår det utfordringer, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield som arrangerte konferansen i samarbeid med Bellona, Sellafield Ltd. ogNuclear Decommissioning Authority.JointStatementInfoArena2013meetingpointOslo
Guardians of our Common Seas, Bellona and Sellafield Ltd have held t…

Gir skattytere en regning på 2,2 milliarder pund

Bilde
En kontroversiell del av atomanlegget ved Sellafield, Mixed-Oxide (MOX), som ble nedlagt for to år siden gir britiske skattytere en regning på 2,2 milliarder pund i stedet for å snu til en sunn forretning, har en rapport fra regjeringen innrømmet.

En intern rapport avslører det fulle omfanget av svikt i Sellafield Mixed-Oxide (MOX) anlegget og konkluderte med at anlegget ikke var egnet til formålet ("not fit for purpose") og ytelsen over et tiår var "svært dårlig".Det britiske atom-tilsynsbyrået ONR stopper prosjekt ved Sellafield

Bilde
Office for Nuclear Regulation (ONR), et atom-tilsynsbyrå for den britiske regjeringen, har gjennomført en formell gransking av design og konstruksjon av Evaporator D ved Sellafield-anlegget grunn ONR's økende bekymring av prosjektet.

The agenda for InfoArena 2013 - meeting point Oslo

Bilde
Gamle Losjen, Oslo

Session I – Policy and strategy section

Joint Statement 2012 as a basis and contributions from politicians and governments with responses

08.30 Registration

08.55 Where have all the flowers gone, song by Johs Røde, Guardians of our Common Seas

09.00 Opening remarks – chair bishop Tor B. Jørgensen

09:05 Opening of InfoArena 2013 – The Norwegian Minister of Environment Bård Vegar Solhjell

09:20  What InfoArena have achieved and what remains - chair bishop Tor B. Jørgensen and Per-Kaare Holdal, Guardians of our Common Seas

09:40 Storage and reprocessing of radio-active waste form a Nordic Perspective, Lauri Heikkilä, Sannfinländarna (saf), Nordic Council

10:00  Appeal from the Norwegian county councils – Arne Ivar Mikalsen, Nordland parliamentary candidate for Social Liberal Party10:20 Break

10:40 UK Government Policy – Rene McTaggart, Department of Energy and Climate Change, UK11:00 Strategy perspective from NDA, HAL and reprocessing, inclu…

ONR serves Improvement Notice to Sellafield Ltd

Bilde
ONR has completed a formal investigation into the design and construction of Evaporator D at Sellafield due to ONR’s growing concerns about the project.