Gir skattytere en regning på 2,2 milliarder pund


En kontroversiell del av atomanlegget ved Sellafield, Mixed-Oxide (MOX), som ble nedlagt for to år siden gir britiske skattytere en regning på 2,2 milliarder pund i stedet for å snu til en sunn forretning, har en rapport fra regjeringen innrømmet.

En intern rapport avslører det fulle omfanget av svikt i Sellafield Mixed-Oxide (MOX) anlegget og konkluderte med at anlegget ikke var egnet til formålet ("not fit for purpose") og ytelsen over et tiår var "svært dårlig".
Rapporten er pinlig for regjeringen som foreslår å bygge et nytt MOX-anlegget på Sellafield for å håndtere Storbritannias sivile plutonium beredskapslager - den største i verden.

Fra Lofoten mot Sellafield hevder vi at rapportens fremstilling av hendelsene på Sellafield viser helt klart at aktivitetene og videre forsøk på å gjøre forretning på MOX-prosessen, som bruker reprosessert plutonium til å lage drivstoff for sivile kjernekraftverk, må skrinlegges og atomavfallshånteringen gir fortsatt grunn til bekymring for oss.

Den interne gjennomgangen avslører at i stedet for å produsere det anslåtte 120 tonn drivstoff i året for å selge til utenlandske kraftselskaper klarte Sellafield MOX anlegg (SMP) å produsere mindre enn 14 tonn på 10 år. Da anlegget ble stengt ned i 2011 det hadde kostet 1,4 milliarder pund, sammenlignet med det estimerte 280 millioner pund da anlegget ble godkjent i 1993.

Men "Lessons Learned Review" advarer om at: "I tillegg til dette, er de fremtidige kostnadene ved å rense ut og avvikling anlegget anslått til kr 0,8 milliarder (i 2011 penger verdier), noe som gir en samlet netto totalt tap for hele anlegget livssyklus på rundt 2,2 milliarder pund. "

Anlegget sto ferdig i 1997, men kunne ikke starte produksjonen før i 2001. Gjennomgangen avdekket at anlegget hadde problemer helt fra starten, etter at driverne British Nuclear Fuels Limited (BNFL) mislyktes med å sikre MOX-kompetanse fra den tyske ingeniør-giganten Siemens. "Når Siemens oppkjøpet ble forlatt, fortsatte BNFL med SMP likevel og stolte på sin relativt begrenset interne kompetanse," sier rapporten videre. "Som et resultat, hadde SMP svært store mangler både i design og driftsevne."

Energiminister Charles Hendry sjokkerte oss i desember med kunngjøringen om at den brukte plutonium i Sellafield skulle omdannes til MOX-brensel for mulig bruk i en ny generasjon reaktorer.


Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown