Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2011

Sellafield could host all UK's radioactive waste

Bilde
HIGH-LEVEL radioactive waste from other British nuclear sites could be coming to Sellafield. Already local politicians are insisting any such move would have to have community support – and there must be financial benefits for the area.

InfoArena - nuclear waste and safety - meeting point Lofoten

Bilde
Lofoten mot Sellafield inviterer til konferanse i Lofoten hvor sikkerhetskulturen ved Sellafield spesielt og Europa generelt er tema.  Som en del av prosessen fram til 13. april i Stamsund har vi gjennomført et møte i Brüssel med Europa hvor en felles erklæring danner grunnlaget for InfoArena.  Vi har invitert miljøvernminister Erik Solheim til dette viktige møtet og håper han prioriterer dette.  Vi har jobbet ut fra Statens Stråleverns to rapporter som sier at i verste fall kan det bli mange ganger Tjernobyl over norske hav og landområder.  Dette skulle være all grunn til at landbruks-, fiskeri- og miljøvernministeren prioriterer dette.

Vi har så langt fått bekreftet at den britiske ambassadøren i Norge, Jane Owen,  og toppleder ved Sellafield-anlegget dr. Ian Hudson deltar.  I tillegg vil det britiske tilsynsorganet NII delta.  Vi vil komme tilbake til hele programmet her.  Men altså den 13. april er møtepunktet Stamsund, Lofoten.

7 times Tjernobyl?

Bilde
Consequences in Norway after a hypothetical accident at Sellafield...
Today NRPA publishes a report which describes the possible environmental consequences for Norway due to a hypothetical accident at the Sellafield complex in ...

Hva kan konsekvensene av en ulykke ved Sellafield-anlegget være?

Bilde
Strålevernet publiserer i dag en rapport hvor har vi estimert miljøkonsekvensene i Norge av en hypotetisk ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannia. Utgangspunktet for studien er et scenario der en eksplosjon og brann ved B215-enheten fører til at 1 % av det radioaktive avfallet i HAL-tankene  slippes ut og transporteres med luftstrømmene.

Phasing out nuclear reprocessing at Sellafield in 2016

Bilde
The GMB union is urging the UK government to follow the lead set by China and expand nuclear reprocessing, potentially creating employment at Sellafield. The site’s Magnox reprocessing plant is due to close in 2016 and the more modern Thorp facility by 2020.