Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2016

Scottish shellfish are contaminated by radioactive waste from Sellafield

Bilde
Radioactive waste from the Sellafield nuclear plant in Cumbria is contaminating shellfish hundreds of kilometres away on the west coast of Scotland, according to a new scientific study. Scottish researchers discovered traces of radioactive carbon discharged from Sellafield in the shells of mussels, cockles and winkles as far north as Port Appin in Argyll, 160 miles from the notorious nuclear plant.

Skotsk skalldyr er forurenset av radioaktivt avfall fra Sellafield

Bilde
Radioaktivt avfall fra Sellafield atomanlegget i Cumbria har forurensende skalldyr hundrevis av kilometer unna på vestkysten av Skottland, ifølge en ny vitenskapelig studie.

Skotske forskere oppdaget spor av radioaktivt avfall som slippes ut fra Sellafield i blåskjell, hjerteskjell og andre arter så langt nord som Port Appin i Argyll.

Funnene er en "wake-up call" for alle som mener forurensning fra Sellafield var gårsdagens problem, sier Per-Kaare Holdal i GcS - Lofoten mot Sellafield. - Jeg understreker at forurensningen er godt under sikkerhetsgrenser, men allikevel må alarmen gå og tiltak iverksettes, sier Holdal.

Forskning sier at havet vil ha mer plast enn fisk i 2050

Bilde
Verdenshavene vil bli fylt med mer plastisk enn det er fisk i havet i 2050, melder World Economic Forum tirsdag.

Spent fuel management - what’s the plan at Sellafield?

Bilde
This expertise started with the operation of the Windscale Reactors and the First Generation Reprocessing plant in support of the atomic bomb and continued through the operation of Calder Hall and the reprocessing of Magnox fuel.

Levebrødet til hundre millioner står på spill

Bilde
Verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med 26 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt. Vi står foran en mye større krise enn flom og tørke når klimaendringene kommer. Havet forsures, og snart er det ingen vei tilbake.  Men hva gjør vi når havet som matfat endrer innhold? Det er realiteten av dagens CO2-utslipp. Vi er allerede i dag skyld i en økning i havforsuringen på 30 prosent, og ser følgene av dette.

Havet har en nøkkelrolle i karbonkretsløpet. Det er en likevekt mellom gassene i atmosfæren og oppløste gasser i vann og sjø på jorda. Når mengden CO2 øker i atmosfæren som følge av utslipp, blir mer CO2 tatt opp i sjøvannet

Når CO2 reagerer med vann (H2O) dannes karbonsyre. Dannelse av karbonsyre fører til at  hydrogenioner frigjøres til havvannet. Dette fører til redusert pH og surere hav, derav betegnelsen havforsuring

Ekstremvarsel i Sellafieldområdet

Bilde
Flom i Sellafieldområdet: Environment Agency gir varsel for Drigg atomavfall-lager

Etter den siste månedens intense nedbør i Nord-England har Environment Agency (EA) varslet ekstrem flomrisiko for atomavfallslagret ved Sellafield i Cumbria, skriver Marianne Birkby - en avfallsplass som fortsatt er i bruk til tross for fra nedleggelsesvarslet fra EA i 2005 på grunn av det sannsynlig er truet av stigende hav. Nå er det virkelig på tide å lukke porten på Drigg!

Under siste verdenskrig ble Royal Ordnance Factory (ROF Drigg) etablert på Drigg mellom jernbanelinjen og havet. Dette er nå et område som Nuclear Decommissioning Authority bruker til lavradioaktivt avfalls-depot. Atomavfallsplassen ble åpnet i 1959 av Storbritannia Atomic Energy Authority, og dekker ca 110 hektar (270 dekar), og har om lag én million kubikkmeter radioaktivt avfall, selv om historiske loggen er ufullstendig. Mye av avfallet kom fra det nærliggende Sellafield-anlegget.