Innlegg

Viser innlegg fra november, 2014

Joint Statement InfoArena 2014 - meeting point London

Bilde
Sellafield: a better understanding through dialogue (2001-2014)

Atomkraft må aldri bli framtiden

Bilde
En etterforskning viser at en brann på Dounreay atomkraftverk i Nord-Skottland resulterte i et "ukontrollert" utslipp av radioaktivitet.  Det kjernefysiske anlegget er blitt stengt av sikkerhetsmyndighetene etter å ha innrømmet menneskelig svikt førte til utslipp av radioaktivitet til atmosfæren.

Verden har veldig mye atomavfall som bare hoper seg opp

Bilde
Storbritannia sliter med et lignende dilemma og i stor skala. Kjernekraft har spilt en stor rolle i Storbritannias energibruk de siste 30 årene, men nå kommer regningen; atomenergi produserer skadelige avfallsstoffer som må forvaltes i årtusener. Ved slutten av århundret, vil Storbritannia ha rundt 300.000 kubikkmeter høyradioaktivt avfall, nok til å fylle omtrent en fjerdedel av Wembley stadion. Og Storbritannia har en rekke gamle atomreaktorer som produserte avfall som er mye vanskeligere å håndtere enn materiale fra moderne atomreaktorer.