Innlegg

Johs' arbeid gjør fortsatt innsats for miljøet

Bilde
I dag 13. januar ville Johs Røde fylt 84 år .  Dessverre døde multikunstneren og miljøforkjemperen i fjor høst.  Men arbeidet hans gjør fortsatt en innsats til det beste for miljøet.

Miljøets lagspiller

Bilde
Tare har også gunstig effekt på miljøet, fordi den binder og resirkulerer næringsstoffer fra lakseoppdrettsnæringen og fanger CO2 i sjøen. Verden slipper ut altfor mye klimagasser, det fører til høyere nivåer av CO2 og dermed også lavere ph i havet (havforsuring). Taredyrking kan bidra til å motvirke disse negative miljøeffektene.

Livets verdier

Bilde
Jeg har nylig sett fimen "Chernobyl".  En skremmende film fra virkeligheten.  Atomfysiker Nils Bøhmer som uttaler seg til NRK på lenken over, var en av de avgjørende samarbeidspartnerne for oss.

Økende interesse for sjøgrønnsaker

Bilde
Det er en økende interesse for sjøgrønnsaker, dvs. tang og tare, i Norge. Dette er en relativt lite utnyttet ressurs. Tare inneholder blant annet sunne mineraler, vitaminer, proteiner og fiber. Men som med all annen mat kan råvarer eller matprodukter som i utgangspunktet er sunne å spise bli det motsatte dersom inntaket overdrives.

Dyrking av den blå åker er positivt for miljøet

Bilde
Norge kan utvikle tang- og taredyrking til en ny, stor næring. Industriell dyrking av tang og tare gir muligheter for produksjon av en biomasse som kan være utgangspunkt for mange ulike produkter og som kan bidra til å gjøre Norge mer selvforsynt med mat, fôringredienser og bioenergi. Tang og tare er primærprodusenter som kan dyrkes uten bruk av matjord, gjødsel, ferskvann, sprøytemidler eller antibiotika, og Norge har enorme kystarealer som kan brukes.

Om en forstår økosystemet, går det an å høste mye uten å gjøre skade på det. Da er det mulig å drive tareindustrien både på en økologisk og økonomisk bærekraftig måte.

Fred over Johs Rødes minne

Bilde
Jeg fikk den glede å få ta del i ditt glødende engasjement gjennom mange år. Her taler du Petter Dass utenfor Downings Street «Skulle torsken oss feile, hva hadde vi da»