Innlegg

Atomanlegget Thorp ved Sellafield stenger

Bilde
Verdens farligste atomanlegg Sellafield består av mange deler som igjen utgjorde en stor trussel i seg selv for norske og nordiske hav og landområder.


Statusoppdatering om Sellafield

Bilde
Vi deltok nylig på et orienteringsmøte i den britiske ambassade i Oslo.  Orienteringen ble gitt av The Nuclear Decommissioning Authority (NDA) ved Robbie Huston og Sellafield Ltd. ved Rex Strong.


The final countdown

Bilde
Kampen mot de radioaktive utslippene til havet og atomtrusselen i Sellafield  nærmer seg den endelige målet; - stenging av de gamle atomanlegget. Det er 18 år siden Lofoten mot Sellafield startet opp arbeidet for å få stoppet atomutslippene til vårt felles hav.

Enorme mengder plast i havet

Bilde
Enorme mengder med plast og avfall dekker et område av Stillehavet på anslagsvis 700 000 til 15 000 000 kvadratkilometer. Til sammenligning er USA i under kant av ti millioner kvadratkilometer stort.

Plastic disaster happen in our common ocean

Bilde
Researchers have found a 2.5 million square-kilometer bulk plastic waste bin in the southern Pacific.

Fukushima-katastrofen kan eskalere

Bilde
Tusenvis av liv er mistet. Hundretusener evakuert fra deres hjem.  Et miljø ødelagt av radioaktiv stråling og nå vil TEPCO dumpe tusenvis av tonn radioaktivt væske ut i Stillehavet.