Innlegg

Rent hav - vår framtid!

Bilde
  Rent hav - vår framtid ! En konferanse og en klimamesse på R amberg , Lofoten 25.- 26. juni 2022 Sammen med Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe ønsker vi å løfte fram problemstillinger miljøaktivisten Johs. Røde (1936-2019) var sterkt engasjert i Johs Røde's installasjon "Mellom programpostene oljeboring/fiskeri " Dato: Lørdag 25. juni Sted: Lysbøen , Ramberg 10.00-12.00 TEMA: De syke verdenshavene Oljekampen som blåste nytt liv i miljøengasjementet Bjørnar Nicolaisen, Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja) Verdenshavene er syke og diagnosen er klar . Innledning til debatt v/ Mads Gilbert, prof.em . dr.med. , Tromsø 10.30-11.30 Korte innlegg med fokus på løsninger Møteleder: Mads Gilbert Kystfiskets rolle som bærebjelke og forutsetning for lokal forvaltning. Hanna Arctander, rådgiver Kystfiskarlaget og Petter Myklebust, fisker Skjelfjord og nestleder i Kystfiskarlaget Lofoten mot Sellafield – hvordan fikk vi det til? Per-Kaare

- Atomanlegget går inn i en ny æra

Bilde
  Atomanlegget i Sellafield skal fra nå av drive med demontering og opprydding. Fra et av de mange møtene med britiske myndigheter. Fra venstre: biskop Tor B. Jørgensen, Per-Kaare Holdal fra Lofoten mot Sellafield, Rex Strong fra Sellafield Ltd. og Robbie Huston fra UK's Nuclear Decommissioning Authority Foto: Nils Bøhmer - Endelig kan vi rapportere at atomanlegget i Sellafield stenger, ytrer Per-Kaare Holdal fra Lofoten mot Sellafield. I to tiår kjempet Lofoten mot Sellafield mot forurensning fra atomkraftanlegget Sellafield på nordveskysten av England. I de første årene gikk kampen ut på å stoppe at atomavfall ble dumpet rett i sjøen, noe som gjorde skade på skjell, tare, tang, hummer og hele havets økosystem. Etter hvert gikk kampen over til å handle om å få stengt alle anleggets reaktorer. Anlegget startet driften i 1964, og var planlagt å stenge i 2020, men på grunn av COVID-19-pandemien ble tidsplanen forsinket med to år. Anlegget vil nå gå inn i en ny æra med opprydding og d

CO2-fangst, -lagring og gjenbruk kan spille en viktig rolle i å stoppe klimaendringene

Bilde
  Klimaendringene skyldes en massiv økning i CO 2 -utslippene, men CO 2  kan faktisk bli en klimaressurs i nullutslippssamfunnet.  Dette skaper også en forsuring av verdenshavene. Det er satt ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp. Utbredelse av CCS-teknologi for CO2-fangst og lagring i stor skala kan øke muligheten for å møte klimamålene. CO 2 -fangst og -lagring kan spille en viktig rolle i å stoppe klimaendringene. CCS kan forhindre at store mengder CO 2  kommer inn i atmosfæren ved store industrielle punktkilder som for eksempel sementanlegg og avfallsanlegg, og hvis drivstoffet er biogent, kan CCS faktisk bidra til å redusere CO 2  i atmosfæren. Ren hydrogen kan fremstilles ved dampreformering av naturgass og ved lagring av biproduktet CO 2 . Mer informasjon 

Svensk atomavfall

Bilde
  11.000 tonn må plasseres et sted. Helst skilt fra alt liv i 100 000 år. Et spørsmål om marihuana. Enkelte politikere – hovedsakelig Ebba Busch og Nyamko Sabuni – mener miljøvernminister Bolund trekker ut i saken for å slippe å ta avgjørelser. Bolund forsvarer at saken trekkes i langdrag. Mye er sagt i debatten. Noen ganger med uærlige retoriske utglidninger fra alle mulige kanter. Hvordan er det egentlig? Vel, slik: For ti år siden søkte selskapet Swedish Nuclear Fuel Management (SKB) om tillatelse til å lagre inntil 6000 kobberbeholdere, omgitt av leire, i bergtunneler like nord for Öregrund. 2. Jord- og miljøretten avga i 2018 en lang og detaljert uttalelse til Regjeringen. 3. Uttalelsen slo fast at regjeringen ikke kunne godkjenne SKBs fremgangsmåte. 4. Retten viste til at SKB ikke har vist at kobberbeholderne holder. 5. Fem ulike prosesser kan bryte ned kobberet, ble varslet av retten. 6. Regjeringen krever svar fra SKB. Det ble også mottatt utfyllende svar. 7. Tilleggssvarene bl

Atomavfall-problemet ikke løst

Bilde
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet slakter måten 17 tonn høyradioaktivt avfall blir lagret ved de norske reaktorene i Halden og på Kjeller. Deler av det radioaktive avfallet etter Norges atomkraftprosjekter ligger fortsatt i midlertidige lager på Østlandet. Ett av lagrene ligger knapt 500 meter unna en videregående skole. Det er avdelingsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Per Strand, helt klar på i en uttalelse til NRK.Dette har etterlatt 17 tonn høyradioaktivt avfall som ikke kan kastes på fyllinga. Noe av det er metallisk uran, og er ustabilt. Det utvikler varme, og kan derfor ikke graves ned, dumpes på havet eller mures inne i en fjellhall. Det er også internasjonalt et problem å fatte beslutninger om kjernekraft på et rasjonelt grunnlag. Når det gjelder lagring av kjernekraft, har de fleste land valgt å lagre avfallet på steder hvor det er minst motstand fra politikerne eller fra lokalbefolkningen. All lagring på land vil før eller siden bl

Nedstengingen av Sellafield et år forsinket.

Bilde
Dr Adrian M. Simper, konserndirektør Strategi og teknologi i tilsynsmyndigheten Nuclear Decommissioning Authority Som vi har orientert om tidligere ble vi enige med ledelsen ved Sellafield-anlegget at de skulle stenge anlegget senest i år , 2020.  Vi fikk imidlertid en oppdatering fra britene nylig om operasjoner på Sellafield og virkningen av covid-19.

Johs' arbeid gjør fortsatt innsats for miljøet

Bilde
Frederic Hauge og Johs Røde utenfor Galleri Avkroken I dag 13. januar ville Johs Røde fylt 84 år .  Dessverre døde multikunstneren og miljøforkjemperen i fjor høst.  Men arbeidet hans gjør fortsatt en innsats til det beste for miljøet.