Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2017

Mer enn 450 sikkerhetssvikt ved Sellafield

Bilde
Mer enn 450 sikkerhetssvikt har oppstått ved  det kjernefysiske anlegget Sellafield gjennom de siste årene.

Direkte radioaktivt utslipp til havet, stråling og forurensnings-episoder, tankene av radioaktivt materiale og branner i anlegget har skjedd regelmessig.