Mer enn 450 sikkerhetssvikt ved Sellafield


Mer enn 450 sikkerhetssvikt har oppstått ved  det kjernefysiske anlegget Sellafield gjennom de siste årene.

Direkte radioaktivt utslipp til havet, stråling og forurensnings-episoder, tankene av radioaktivt materiale og branner i anlegget har skjedd regelmessig.
Dette viser at den jobben som vi har utført de siste 16 årene ikke har vært bortkastet, sett i lys av den positive utviklingen som skjer og ikke minst de resultater vi har oppnådd.

Mer enn 450 sikkerhetstabber har skjedd ved Sellafield kjernefysiske anlegg siden 2001.  Det er strålinge- og forurensningsepisoder, lekkasje av radioaktivt materiale og branner i anlegget som har skjedd regelmessig, hevder en britisk rapport.

Den britiske regjeringen insisterer på at Sellafield er trygt, men innrømmet at det var et "unikt utfordrende" sted å jobbe.

Den britiske BBC Panoroma dokumentaren inneholdt påstander om problemer fra tidligere og nåværende ansatte. En rapport fra Office for Nuclear Regulation beskriver også at problemene var rutinemessige.  Det ble også dokumentert fra Statens Strålevern at hvis en katastrofe ved Sellafield skjedde kunne det bli 10 ganger Tsjernobyl over Nordiske land- og havområder.

Rapporten beskriver 12 hendelser som hadde "atomsikkerhets implikasjoner" og bemerker at "ulmende, røykende materiale eller ild" ble oppdaget fem ganger frem til mars 2012. I september 2014 et "teppe av høytrykksdamp antent" på anlegget, mens det i juli 2013 ble røyken sett kommer fra en gassturbin.

Det var 24 tilfeller av "stråling eller forurensning" som påvirket personell og 33 hendelser med "ikke-planlagt lekkasje eller søl av radioaktivt eller potensielt aktiv prosess væske eller materiale", fram til mars 2012.

Dokumenter, frigitt under 30-årsregelen denne uken, avslører at våre sammenligninger med 1986 Tsjernobyl-ulykken i det tidligere Sovjetunionen med Sellafield-anlegget i høyeste grad var reelle.

Fra InfoArena 2016 i Lofoten hvor gjennombruddet ble annonsert. Fra venstre: Tor Berger Jørgensen,
Per-Kaare Holdal, Rex Strong (Sellafield Ltd.) og Robbie Huston (Nuclear Decommissioning Authority).

- Vi er derfor veldig glad for gjennombruddene i arbeidet som har skjedd gjennom disse 16 årene i samarbeid med britiske, nordiske og norske myndigheter, Sellafield-ledelsen og Bellona har ført til det gode resultatet som vi nå ser, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.  - Vi håper at den gode jobben som er i gang blir fullført og vi stoler på at miljøvernministeren følger dette arbeidet nøye, avslutter Holdal.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown