Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2016

Vår blå åker og grønt havbruk

Bilde
Norges langstrakte kyst er meget velegnet til algedyrking, men per i dag nøyer man seg med å høste naturlige algeforekomster.

I Kina er grønt havbruk allerede milliardindustri, mens man i Norge fortsatt driver med mye grunnforskning på området.

Planlegger å frakte 20.000 tonn atomavfall gjennom vår blå åker

Bilde
Det finnes drastiske planer fra det amerikanske selskapet  som ironisk nok heter EnergySolutions.  De søker godkjenning om å importere 20.000 tonn radioaktivt avfall fra Italia. Avfallet planlegges behandlet i Tennessee, deretter fraktet over til Utah, der det skal graves ned i ørkenen.

InfoArena 2016 meeting point Lofoten

Bilde
All the details for InfoArena 2016 meeting point Lofoten are almost in the agenda. This will be a important meeting about handling used material from the nuclear industry.