Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2012

Brev til Miljøverndepartementet

24. mai 2012 Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har jobbet lenge med problemene ved Sellafield og for å hindre negative konsekvenser for Norge og Norden. Vi har forløpende dialog medSellafield Ltd. og NDA og skal som kjent medvirke til besøk på anlegget 31. mai og arrangere konferanse 1. juni om sikkerheten ved anlegget.

InfoArena 2012 Nuclear waste and safety

Bilde
A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence – PreConference statement 2012 - The conference will take place near Sellafield on the 31st May and 1st June and is a joint conference arranged by Sellafield Ltd., Bellona and Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield).

Programmet for konferansen i Sellafield 1. juni

Bilde
InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety ConferenceA joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence – chaired by Bishop Tor B Jørgensen, Diocese of Sør-Hålogaland

Sellafield i fokus i Reykjavik

Bilde
GjenvinningsanleggetiSellafielderfortsatttrusselmotsikkerhetiNordentiltrossforatutslipptilhaveterstoppet.PåetmøteiNordenshusiReykjavik7.og8.maiharmandiskuterthvordanNordenmedfordelkanfortsette

Møte med Nordisk Råd i Reykjavik

Bilde
Vi tok allerede etter InfoArena 2011 i Stamsund initiativet til et forberedende møte med Nordisk Råd i forkant av InfoArena 2012.  Møtet finner nå sted i Norden Hus i dag og imorgen.