Brev til Miljøverndepartementet

 24. mai 2012
 
Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har jobbet lenge med problemene ved Sellafield og for å hindre negative konsekvenser for Norge og Norden. Vi har forløpende dialog medSellafield Ltd. og NDA og skal som kjent medvirke til besøk på anlegget 31. mai og arrangere konferanse 1. juni om sikkerheten ved anlegget.
Vi ser spesielt fram til rapporten som legges fram på konferansen om resultatet av stresstesten som er gjennomført av Sellafield-anlegget. Vi viser til artikkel i britiske media: 

http://www.timesandstar.co.uk/new-power-station-build-at-sellafield-moves-step-closer-1.956945?referrerPath=home 

Her uttaler blant annet Copeland Labour MP Jamie Reed : “If it is the case that nuclear-power generators are to receive long term stability with regard to electricity pricing, this is very welcome. I have consistently called for this. The nuclear industry needs stability.” 

Han uttaler videre: “I hope this will bring forward investments in nuclear from the market and I believe that it will. These investments are absolutely key to west Cumbria’s future, there can be no doubt about that whatsoever.” 

Nå skal MP Jamie Reed delta på vår konferanse 1. juni, som forøvrig ledes av biskop Tor B. Jørgensen, og vi er glade for at Miljøverndepartementets politiske rådgiver Audun Garberg også vil delta. Og da har vi følgende spørsmål til Miljøverndepartementet: 

1. Vet vi konsekvensene for våre områder og de øvrige nordiske lands områder i forbindelse med de britiske planene om videre utbygging i Sellafield? 

2. Vil Miljøverndepartementet benytte anledningen og få svar fra MP Jamie Reed på dette (ref. spørsmål 1)? 

Vi ser fram til å høre fra dere.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet