Innlegg

Viser innlegg fra august, 2013

Feiltakelse å betrakte atomkraft som sikkert

Bilde
Spormengder fra det radioaktive utslippet fra Fukushima nådde Norge via luften. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at stråleforurensningen fra kraftverket Fukushima-Daiichi er mer alvorlig enn tidligere antatt. Vårt felles hav blir enormt ødelagt av utslippene i dag over 3 år etter katastrofen. I alt har 18 unge blitt diagnostisert med kreft etter at radioaktivt materiale lekket ut fra atomkraftverket etter jordskjelvet og tsunamien i mars 2011. Ifølge nyhetsbyrået Kyodo var alle disse 18 år eller yngre da ulykken skjedde. En murasoifisk som ble nylig funnet i Japan hadde et radioaktivt nivå som var 2540 ganger høyere en den lovlige grensa for sjømat.

Spewing radioactive contamination around Britain and northern Europe

Bilde
Giant robots will be used to destroy the part of the Sellafield nuclear plant that caught fire 56 years ago, spewing radioactive contamination around Britain and northern Europe.

Spydde ut radioaktiv forurensning rundt i Storbritannia og Nord-Europa.

Bilde
Gigantiskerobotervil bli brukttil å bygge nedden delen avSellafieldatomkraftverksomtok fyr56 år siden,spydde utradioaktiv forurensningrundt i Storbritanniaog Nord-Europa.

Atomindustrien ødelegger for generasjoner

Bilde
Verden fikk se atombombens ødeleggelser da de ble sluppet over Nagasaki og Hiroshima i 1945. Men nesten ingen har hørt om Semipalatinsk i Kasakhstan.
Det internasjonale samfunn benytter INES-skalaen, som har skalaen fra 1 til 7, til å gi den sikkerhetsmessige betydning av uhell med radioaktivt materiale.

Step forward at hazardous Sellafield plant

Bilde
An important step in decommissioning one of the most hazardous plants at Sellafield has been achieved. 

Workers have completed the digging of an underground tunnel connecting the Box Transfer Facility (BTF) to a series of waste stores which will provide a route for the export of radioactive waste retrieved from the Magnox Swarf Storage Silo (MSSS).