Feiltakelse å betrakte atomkraft som sikkert

Spormengder fra det radioaktive utslippet fra Fukushima nådde Norge via luften. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at stråleforurensningen fra kraftverket Fukushima-Daiichi er mer alvorlig enn tidligere antatt. Vårt felles hav blir enormt ødelagt av utslippene i dag over 3 år etter katastrofen. I alt har 18 unge blitt diagnostisert med kreft etter at radioaktivt materiale lekket ut fra atomkraftverket etter jordskjelvet og tsunamien i mars 2011. Ifølge nyhetsbyrået Kyodo var alle disse 18 år eller yngre da ulykken skjedde. En murasoifisk som ble nylig funnet i Japan hadde et radioaktivt nivå som var 2540 ganger høyere en den lovlige grensa for sjømat.

Radioaktivitet er blitt spredt i luften og i havet og vi spør: utgjør dette en trussel for hele miljøet?

Den 11. mars 2011 ble Japan rammet av et kraftig jordskjelvet med momentmagnitude 9,0, noe som var det kraftigste i landets historie. Jordskjelvet ble etterfulgt av en voldsom tsunami som først og fremst rammet den nordøstlige kysten av Japan, der Fukushima-atomanlegg ligger. Anlegget var dimensjonert for å kunne tåle en tsunami på 6 meter, men den aktuelle bølgen var på over 7 meter, noe som medførte at anleggets kjelleretasjer med elektrisk utstyr ble oversvømt. Videre ble vannsystemene blokkert av avfall. Det japanske tilsynsorganet for atomsikkerhet (NISA) uttalte i juni 2011 at anslagsvis 770.000 terabecquerel slapp ut i atmosfæren i løpet av den første uken etter at Fukushima Daiichi-anlegget ble ødelagt som følge av jordskjelvet og tsunamien 11. mars 2011.

Tidligere anslag var på om lag 370.000 terabecquerel. Spormengder av radioaktivt avfall fra Japan kunne registreres over store deler av jordkloden. Disse tallene ble lagt fram i forbindelse med at et uavhengig panel startet sin gjennomgang av den verste atomkatastrofen verden har sett siden Tsjernobyl-ulykken for 25 år siden. Leder for panelet, Yotaro Hatamura, sa da at det var en «feiltakelse å betrakte atomkraft som sikkert».

Pr. i dag 28.8.2013 lekker minst 400 tonn radioaktivt vann daglig ut i havet, og med det er lekkasjen den femte og mest alvorlige siden ulykken i mars 2011, ifølge nyhetsbyrået AP. Lekkasjen ble først kategorisert som mindre alvorlig, men onsdag forrige uke skjerpet Japans atombyrå advarselen fra nivå én til tre på en skala som går fra én til sju. 
 
All fiskerivirksomhet i Fukushima-området er stoppet på ubestemt tid etter nok en alvorlig lekkasje fra det japanske atomkraftanlegget.

Det ligner på fisk, men omfattende prøver forteller en dypere og mer skremmende historie om fangsten til de japanske fiskerne. Over 40 prosent av fisken viser tydelige tegn til stråling etter Fukushima-ulykken i 2011, ifølge nyhetsbyrået AP.

Prøver fra 170 fiskeslag fra området viser at over 40 prosent av fisken er betydelig forurenset av radioaktiviteten. Hele 42 arter kan ikke spises, ifølge AP. - De som driver kraftverket reagerer for sent. Folk som driver med fiske har ikke noe annet valg enn å gi opp, og mange har gitt opp allerede, sier den lokale fiskeren Fumio Suzuki (47) til nyhetsbyrået AP.

Dette viser at atomanlegg ikke kan sikres mot naturlige hendelser som f.eks. jordskjelv. Ekspertene sier i dag at det er uvisst hvilke konsekvenser ulykken vil ha på lengre sikt. De negative konsekvensene er betydelige og i verste fall blir genmaterialet på planter, dyr og mennesker ødelagt for all framtid.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet