Atomindustrien ødelegger for generasjoner


Verden fikk se atombombens ødeleggelser da de ble sluppet over Nagasaki og Hiroshima i 1945. Men nesten ingen har hørt om Semipalatinsk i Kasakhstan.

Det internasjonale samfunn benytter INES-skalaen, som har skalaen fra 1 til 7, til å gi den sikkerhetsmessige betydning av uhell med radioaktivt materiale.


Ulykken på atomkraftverket Fukushima ble gitt kategori 4 på INES-skalaen. Men det har de franske atommyndigheter underkjent ved å kalle det en kategori 6. De øvrige er

Kategori 7 - Tjernobyl, 1986.

Katastrofen vedTjernobyl-4 reaktoren i Ukraina førte til omfattende påvirkninger for mennesker og miljø.

Kategori 6 - Kyshtym, 1957.

En eksplosjon på anlegget i Kyshtym i Rusland førte til at store mengder radioaktivt avfall ble spredt til miljøet.
Kategori 5 - Three Mile Island, 1979.

Ulykken på atomkraftverket i Pennsylvania i USA medførte en nedsmelting av reaktorkjernen, mens utslippene til miljøet var begrenset.
Kategori 4 - Tokai Mura, 1999.

Ulykken ved Tokai Mura i Japan medførte en kraftig bestråling av personale.
Kategori 3 - Studsvik, 2002.

En forsendelse av radioaktivt materiale fra Studsvik i Sverige til USA viste seg å ha et sterkt forhøyet strålingsnivå utenfor beholderen.

Sovjetunionen testet ut sine masseødeleggelse atomvåpen over Semipalatinsk i Kasakhstan. Likevel er det nesten ingen i vesten som har hørt om dette området, enda ingen andre steder på kloden har opplevd atomindustriens ødeleggelser slik som her. Her kan en virkelig få se ødeleggelsene det har på menneskeheten for generasjoner. Giften eller radioaktiviteten, fra bombene sivet ned i jordsmonnet og drikkevannet, trengte inn i huden og skjelettet på menneskene som bodde her. Genene deres bragte giften videre til nye generasjoner.

Den kasakhstanske forskeren Togzjan Kasenova hevder at antallet krefttilfeller i regionen er 25-30 prosent høyere enn ellers i landet, og antallet fosterskader og funksjonshemninger hos spebarn er betydelig høyere enn normalt. Barn blir født med celebral parese, blind, med mikro- og makrocefali (det vil si liten eller stor hodeskalle), i tillegg til hjerneskade. Antallet kromosomfeil er langt høyere. Konklusjonen er at alt fortsetter, faktisk til det verre. For slik fungerer radioaktivitet. Den sørger for en akselererende kjede av mutasjoner og overføreres fra en generasjon til neste.

Radioaktiviteten er en vanskelig fiende å bekjempe. Den skuler seg i havet, luften, klær og møbler. Den kan ikke sees eller luktes, og den er ødeleggende.

Kilde: Dagens Næringsliv

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown