Innlegg

Viser innlegg fra april, 2010

InfoArena - atomavfall og sikkerhet

Bilde
Sellafield-anlegget åpnes for internasjonal inspeksjon. - Et resultat av mange års godt samarbeid, sier fylkesråd Marit Tennfjord. Lofoten mot Sellafield (LMS) møtte i dag fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord for å overrekke henne en rapport som oppsummerer en internasjonal konferanse som ble arrangert i Brussel i mars i år.

Mer fra pressekonferansen i Nordland fylkeskommune i dag

På Brussel-møtet 3. mars 2010 ble det oppnådd enighet om at den positive dialogen vil bli vedlikeholdt for å opprettholde den produktiv forbindelse mellom Sellafield, Lofoten mot Sellafield og Bellona. For å vedlikeholde den åpenhet med Sellafield Ltd. vil møter fortsette med gjevnlige oppdateringer og den neste konferansen vil bli holdt i Lofoten neste år og i Sellafield året etter. Dette vil skape en arena for våre politikere og eksperter omkring atomsikkerhet og for å få den siste utvikling og planer i forhold til Sellafield og Thorp. Vi vil også ha fokus på atomsikkerhet i Europa genere…
Bilde

Nytt mål er nådd - vendepunkt i sikkerhetsarbeidet

Bilde
Overlevering av Stamsund-erklæringen til miljøvernminister Børge Brende og fiskeriminister Svein Ludvigsen 7. mars 2002Vi nådde et nytt mål da statsminister Gordon Brown ga beskjed om at de ville la internasjonale inspektører og IAEA slippe til ved Sellafield-anlegget. Tidligere hadde EU blitt avvist i sitt krav om inspeksjon.

Vårt første mål ble nådd i 2004 da vi fikk beskjed om at Sellafield-anlegget ville stopp de radioaktive utslippene av Technetium -99. Dette etter at vi, sammen med miljøvernminister Børge Brende og Bellona hadde gjennomført en serie med konferanser og andre former for dialog sammen med britiene siden 2001.

Høsten 2008 fikk Sellafield-anlegget nye eiere. Et konsortium av franskmenn, amerikanere og briter overtok Sellafield-anlegget. Vi inviterte de straks til et møte og 13. januar 2009 hadde vi et møte i Oslo hvor også Bellona, Nordisk Råd, Nordland Fylkeskommune og miljøvernministeren var til stede. Her la vi planene for et møte i Brussel og i juni 2009 møtt…

Turningpoint for nuclear saftey

Bilde
(Monument in Stamsund, Lofoten raised in 2004 for stop of discharges of Technetium 99 to the sea from Sellafield.)

Lofoten mot Sellafield - Guardians of our Common Seas - Our first goal was to stop the discharges of the nuclear isotop Technetium -99 from Sellafield which reach the norwegian coastline.

Our second goal was to get international documention that high level waste (HLW) at Sellafield not represent a considerable pollution risk and now Gordon Brown say welcome to IAEA and we will also join and visit Sellafield in this matter within 6 months.