Nytt mål er nådd - vendepunkt i sikkerhetsarbeidet

Overlevering av Stamsund-erklæringen til miljøvernminister Børge Brende og fiskeriminister Svein Ludvigsen 7. mars 2002

Vi nådde et nytt mål da statsminister Gordon Brown ga beskjed om at de ville la internasjonale inspektører og IAEA slippe til ved Sellafield-anlegget. Tidligere hadde EU blitt avvist i sitt krav om inspeksjon.

Vårt første mål ble nådd i 2004 da vi fikk beskjed om at Sellafield-anlegget ville stopp de radioaktive utslippene av Technetium -99. Dette etter at vi, sammen med miljøvernminister Børge Brende og Bellona hadde gjennomført en serie med konferanser og andre former for dialog sammen med britiene siden 2001.

Høsten 2008 fikk Sellafield-anlegget nye eiere. Et konsortium av franskmenn, amerikanere og briter overtok Sellafield-anlegget. Vi inviterte de straks til et møte og 13. januar 2009 hadde vi et møte i Oslo hvor også Bellona, Nordisk Råd, Nordland Fylkeskommune og miljøvernministeren var til stede. Her la vi planene for et møte i Brussel og i juni 2009 møtte vi Bellona og Sellafield-ledelsen i Stamsund for å legge hoved-planene for møtet i Brussel. Dette ble så gjennomført 3. mars 2010 og 19. mars kom de gledelige signalene fra statsminister Gordon Brown.

I dette arbeidet har dialog vært nøkkelen til respekt og forståelse hos britene. Jeg vil også trekke fram samarbeidet med Nils Bøhmer fra Bellona, Nordisk Råd, Nordland Fylkeskommune, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag og det politiske Norge. Mine venner Johs Røde og biskop Tor B. Jørgensen har vært med å skape den gode arena for dialog.

per-kaare.holdal.no

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet