InfoArena - atomavfall og sikkerhet


Sellafield-anlegget åpnes for internasjonal inspeksjon. - Et resultat av mange års godt samarbeid, sier fylkesråd Marit Tennfjord.

Lofoten mot Sellafield (LMS) møtte i dag fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord for å overrekke henne en rapport som oppsummerer en internasjonal konferanse som ble arrangert i Brussel i mars i år.

Mer fra pressekonferansen i Nordland fylkeskommune i dag

På Brussel-møtet 3. mars 2010 ble det oppnådd enighet om at den positive dialogen vil bli vedlikeholdt for å opprettholde den produktiv forbindelse mellom Sellafield, Lofoten mot Sellafield og Bellona. For å vedlikeholde den åpenhet med Sellafield Ltd. vil møter fortsette med gjevnlige oppdateringer og den neste konferansen vil bli holdt i Lofoten neste år og i Sellafield året etter. Dette vil skape en arena for våre politikere og eksperter omkring atomsikkerhet og for å få den siste utvikling og planer i forhold til Sellafield og Thorp. Vi vil også ha fokus på atomsikkerhet i Europa generelt.

In Brussels 3 March 2010 it was agreed that dialogue will continue in order to maintain productive relationships between Sellafield, Lofoten mot Sellafield and Bellona. To maintain the transparency with Sellafield Ltd, meetings will continue annually for regular updates, with the next conference being held in Lofoten next year and at Sellafield the year after that. This will enable our politicians and experts to continue the positive dialogue about nuclear safety to recieve the latest developments and plans regarding the safety at Sellafield and Thorp.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet