Innlegg

Viser innlegg fra 2018

Tiden renner ut

Bilde
Ved åpningen av COP24 i Katowice presenterte Sir David Attenborough (92) et nytt sosialt medieverktøy som skal gjøre det mulig for enkeltpersoner over hele verden å samarbeide i kampen mot klimaendringer.

Atomanlegget Thorp ved Sellafield stenger

Bilde
Verdens farligste atomanlegg Sellafield består av mange deler som igjen utgjorde en stor trussel i seg selv for norske og nordiske hav og landområder.


Statusoppdatering om Sellafield

Bilde
Vi deltok nylig på et orienteringsmøte i den britiske ambassade i Oslo.  Orienteringen ble gitt av The Nuclear Decommissioning Authority (NDA) ved Robbie Huston og Sellafield Ltd. ved Rex Strong.


The final countdown

Bilde
Kampen mot de radioaktive utslippene til havet og atomtrusselen i Sellafield  nærmer seg den endelige målet; - stenging av de gamle atomanlegget. Det er 18 år siden Lofoten mot Sellafield startet opp arbeidet for å få stoppet atomutslippene til vårt felles hav.