Statusoppdatering om Sellafield

Vi deltok nylig på et orienteringsmøte i den britiske ambassade i Oslo.  Orienteringen ble gitt av The Nuclear Decommissioning Authority (NDA) ved Robbie Huston og Sellafield Ltd. ved Rex Strong.

Fra møtet i den britiske ambassade


Det var den britiske ambassadøren Richard Wood som var vertskap for orienteringsmøtet.  Sarah Fallon, leder for International Policy for Nuclear Safety and Radioactive Waste Management i de britiske departementet Climate change and energy deltok også. I tillegg deltok atomfysiker Nils Bøhmer  fra Bellona og  Thomas Miskin fra den britiske ambassade.  Fra oss deltok Per-Kaare Holdal.

Statusoppdateringen var positiv og som viser at framdriften med nedbyggingen er i rute.  Dette vil si at Thorp stenges i november, HAL er på et akseptabelt og sikkert nivå og Magnox stenger i løpet av 2020.

Thorp vil gå over i en "post operation"- status og dette vil si at reprossesseringen stanser som annonsert.  Dette er virkelig en god nyhet i og med at reprossesseringen har vært en trussel og gitt tidligere utslipp til miljøet og havet.

HAL - tankanlegget med høyradioaktiv væske - har tidligere vært en stor trussel med eksplosjonsfare med radioaktive nedfall over norske og nordiske hav- og landområder.  - Det er en virkelig lettelse å få rapporten om at denne trusselen er under kontroll og på et sikkert nivå, sier Per-Kaare Holdal.

Magnox ble bygd allerede i 1964 for å gjenvinne (reprossessere) brukt atombrensel fra Magnox-reaktorene. Anlegget bruker Purex-metoden "plutonium uran-ekstraksjon" for opparbeidelse av brukt atombrensel. Purex-prosessen produserte uran, plutonium og fisjonsprodukter.  Dette er altså historie fra år 2020.  

- Det er en historisk og fantastisk prosess og "reise" vi har vært med på siden vi startet kampen mot Sellafield i 2001 i Lofoten.  I samarbeid med politikere, eksperter, fiskeribransjen og eierne og driverne av Sellafield-anlegget er vi i mål, sier Holdal.  - Dette er bare fantastisk !  

- Da vi startet kampen rant atomavfallet direkte ut i havet og ble registrert i norske og nordiske kystområder og akkumulerte i først og fremst tang og tare og skalldyr.  Men hadde dette ikke blitt stoppet ville det hatt uante konsekvenser for hele fiskerinæringen også, sier Holdal.  - Vi er utrolig glade og stolte for denne jobben vi har gjort sammen med Bellona og dette skal markeres i Lofoten med flagget til topp til neste år, avslutter Holdal.Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown