Innlegg

Viser innlegg fra 2013

Feiltakelse å betrakte atomkraft som sikkert

Bilde
Spormengder fra det radioaktive utslippet fra Fukushima nådde Norge via luften. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at stråleforurensningen fra kraftverket Fukushima-Daiichi er mer alvorlig enn tidligere antatt. Vårt felles hav blir enormt ødelagt av utslippene i dag over 3 år etter katastrofen. I alt har 18 unge blitt diagnostisert med kreft etter at radioaktivt materiale lekket ut fra atomkraftverket etter jordskjelvet og tsunamien i mars 2011. Ifølge nyhetsbyrået Kyodo var alle disse 18 år eller yngre da ulykken skjedde. En murasoifisk som ble nylig funnet i Japan hadde et radioaktivt nivå som var 2540 ganger høyere en den lovlige grensa for sjømat.

Spewing radioactive contamination around Britain and northern Europe

Bilde
Giant robots will be used to destroy the part of the Sellafield nuclear plant that caught fire 56 years ago, spewing radioactive contamination around Britain and northern Europe.

Spydde ut radioaktiv forurensning rundt i Storbritannia og Nord-Europa.

Bilde
Gigantiskerobotervil bli brukttil å bygge nedden delen avSellafieldatomkraftverksomtok fyr56 år siden,spydde utradioaktiv forurensningrundt i Storbritanniaog Nord-Europa.

Atomindustrien ødelegger for generasjoner

Bilde
Verden fikk se atombombens ødeleggelser da de ble sluppet over Nagasaki og Hiroshima i 1945. Men nesten ingen har hørt om Semipalatinsk i Kasakhstan.
Det internasjonale samfunn benytter INES-skalaen, som har skalaen fra 1 til 7, til å gi den sikkerhetsmessige betydning av uhell med radioaktivt materiale.

Step forward at hazardous Sellafield plant

Bilde
An important step in decommissioning one of the most hazardous plants at Sellafield has been achieved. 

Workers have completed the digging of an underground tunnel connecting the Box Transfer Facility (BTF) to a series of waste stores which will provide a route for the export of radioactive waste retrieved from the Magnox Swarf Storage Silo (MSSS).

Positive nyheter og felles erklæring på Sellafield-konferansen

Bilde
Den positive nyheten på Sellafield-konferansen var at antallet tanker med høyradioaktivt avfall er redusert fra 21 til omkring halvparten. Jo færre tanker avfallet er fordelt på, jo lettere er det å kontrollere. Derfor er dette gode nyheter for oss som er opptatt av sikkerhet på Sellafield.Engasjerte politikere som ønsker å gjøre en innsats for å redusere risiki for eventuelle negative konsekvenser fra atomanlegget ved Sellafield. De bidrar meget positivt til at vi i går kunne nå et nytt mål, nemlig 50% reduksjon av en eventuell eksplosjon av de gamle høyradioaktive tankene ved Sellafield.– Eierne har redusert varmeproduksjonen med 15 prosent. Det betyr at de er på rett vei, men fortsatt gjenstår det utfordringer, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield som arrangerte konferansen i samarbeid med Bellona, Sellafield Ltd. ogNuclear Decommissioning Authority.JointStatementInfoArena2013meetingpointOslo
Guardians of our Common Seas, Bellona and Sellafield Ltd have held t…

Gir skattytere en regning på 2,2 milliarder pund

Bilde
En kontroversiell del av atomanlegget ved Sellafield, Mixed-Oxide (MOX), som ble nedlagt for to år siden gir britiske skattytere en regning på 2,2 milliarder pund i stedet for å snu til en sunn forretning, har en rapport fra regjeringen innrømmet.

En intern rapport avslører det fulle omfanget av svikt i Sellafield Mixed-Oxide (MOX) anlegget og konkluderte med at anlegget ikke var egnet til formålet ("not fit for purpose") og ytelsen over et tiår var "svært dårlig".Det britiske atom-tilsynsbyrået ONR stopper prosjekt ved Sellafield

Bilde
Office for Nuclear Regulation (ONR), et atom-tilsynsbyrå for den britiske regjeringen, har gjennomført en formell gransking av design og konstruksjon av Evaporator D ved Sellafield-anlegget grunn ONR's økende bekymring av prosjektet.

The agenda for InfoArena 2013 - meeting point Oslo

Bilde
Gamle Losjen, Oslo

Session I – Policy and strategy section

Joint Statement 2012 as a basis and contributions from politicians and governments with responses

08.30 Registration

08.55 Where have all the flowers gone, song by Johs Røde, Guardians of our Common Seas

09.00 Opening remarks – chair bishop Tor B. Jørgensen

09:05 Opening of InfoArena 2013 – The Norwegian Minister of Environment Bård Vegar Solhjell

09:20  What InfoArena have achieved and what remains - chair bishop Tor B. Jørgensen and Per-Kaare Holdal, Guardians of our Common Seas

09:40 Storage and reprocessing of radio-active waste form a Nordic Perspective, Lauri Heikkilä, Sannfinländarna (saf), Nordic Council

10:00  Appeal from the Norwegian county councils – Arne Ivar Mikalsen, Nordland parliamentary candidate for Social Liberal Party10:20 Break

10:40 UK Government Policy – Rene McTaggart, Department of Energy and Climate Change, UK11:00 Strategy perspective from NDA, HAL and reprocessing, inclu…

ONR serves Improvement Notice to Sellafield Ltd

Bilde
ONR has completed a formal investigation into the design and construction of Evaporator D at Sellafield due to ONR’s growing concerns about the project.

Dialog-plattformen i fare for å bli rasert

Bilde
Så langt er vi fra Lofoten mot Sellafield meget skuffet over nåværende miljøvernminister og hans støtte og drahjelp i kampen mot truslene ved atomanlegget i nordvest-England. Vi registerer at SV sier at deres viktigste valgkampsak er å hindre åpning av oljeaktivitet utenfor Lofoten. Dette for å hindre at fiskerinæringen og kystbefolkningen skal bli den tapende part.

Sellafield må tas på alvor

Bilde
Arne Ivar Mikalsen, Nordland Venstres stortingskandidat.  Her fra Nordisk Råds møte i Reykjavik 2012 om Sellafield. Det har skjedd radioaktive utslipp til havet og sedimentet i havområdet fra Sellafield i mange år og har ført til at Irskesjøen er verdens mest radioaktive havområdet. Det gamle tankanlegget med høyradioaktivt atomavfall er avhengig av konstant nedkjøling. Det må være et norsk krav at dette bringes under kontroll, sier Nordlands stortingskandidat for Venstre Arne Ivar Mikalsen.

Nok plutonium til å produsere 4000 atombomber.

Bilde
Det er lenge siden vi feiret seieren med å avduke miljøsøylen i Stamsund sammen med miljøvernminister Børge Brende.  Nå har vi bruk for neste seier og trenger støtte fra nåværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og andre politikere.  Så langt er han fraværende for oss i denne kampen.
De ansvarlige for driften av Sellafield-anlegget og britiske myndigheter har i løpet av anleggets drøyt femti år lange levetid fortsatt ikke klart å komme opp med endelig løsning på lagringsproblemet.

Hvor er miljøvernministeren?

Bilde
Vi har de siste månedene hatt fokus på to ting:

1) opptrapping av atomavfall ved Sellafield fra Dounreay i Skottland
2) forberedelser til det store atomsikkerhetsmøte i Oslo 13. juni med fokus på utfordringene fra Sellafield

Så langt har vi hatt liten og ingen støtte fra Miljøvernministeren i å opprettholde presset mot ledelsen ved Sellafield-anlegget og britiske politikere.

Skip lastet med atomavfall passerte utenfor kysten vår

Bilde
Et russisk skip utførte i forrige uke en hemmelig transport av atomavfall utenfor kysten av Norge.  Skipet «Mikhail Dudin» var lastet med atomavfall fra en forskningsreaktor fra Sovjettida i Polen, som skulle til Murmansk, melder NRK.  Skipet som var lastet med atomavfall varslet ikke norske myndigheter.
Les også:– Norge har ikke god nok kontroll på transport av atomavfall
Direktør hos Statens strålevern Ole Harbitz sier til NRK at han ikke har blitt informert om transporten.  Avfallet fraktes fra Polen til Murmansk, med bakgrunn i et russisk-amerikansk samarbeid for å unngå at anriket uran kommer i hendene på terrorister. Første gang en slik transport ble foretatt var i 2009 - heller ikke da ble Statens strålevern informert, skriver nettstedet.
Les også: Norge krever at russerne sier i fra når de frakter atomavfall langs kysten
Det danske frakteskipet «Puma», som fraktet radioaktivt avfall langs norskekysten i 2010, sprang lekk utenfor Sørøya i Finnmark.
Det er ikke første gang at …

Anti-atom aksjonister marsjerer videre mot Sellafield

Bilde
Representanter fra Radiation Free Lakeland og Three Weeks to Save the Lakes vil møtes ved Sellafield på lørdag for å demonstrere.

Demonstranter vil sette opp beskjeder på stranden for å varsle om "radioaktiv forurensning" i området før de marsjerer videre til porten av Sellafield-anleggene.

En underskriftskampanje har gått på nettet skrevet av Kendal rådgiver John McCreesh spør Ed Davey, statssekretær for energi og klimaendringer, lage Cumbria Safe.

Marianne Birkby (se foto), fra fra Radiation Free Lakeland sier:

Kjernefysisk materiale fra Dounreay skal sendes til Sellafield

Bilde
Materiale fra atomreaktorer skal fraktes fra det skotske høylandet for å bli lagret i Sellafield, West Cumbria, har en statlig etat bekreftet.

Nuclear Decommissioning Authority (NDA) meldte i går at rundt 26 tonn høyradioaktivt materiale, kjent som "eksotiske", vil bli flyttet fra Dounreay til Sellafield, mens ytterligere 100 tonn materiale ville ligge igjen på Dounreay området.

Melding til oss fra Nuclear Decommissioning Authority

Bilde
Tatt hensyn til alle faktorer, inkludert berørte parter, mener NDA, av følgende grunner, at muligheten for atom-materialet fra Dounreay i Skottland som best oppfyller våre mål, er det å bli transportert til Sellafield for langsiktig forvaltning:

Brev til og fra Miljøvernministeren

Bilde
Miljøverndminister Bård Vegar Solhjell
Forsendelser av kjernefysisk materiale fra Nord-Skottland til Sellafield har begynt.

Beslutning om å transportere atomavfall til Sellafield kritisert av flere enn oss, men National Decommissioning Authority sier håndteringen av avfallet ved Dounreay vil bli 'dyrere' enn ved Sellafield. Lofoten mot Sellafield tok dette opp i møtet med Sellafield-ledelsen i november i år.
Det foreligger følgende plan:

• Rundt 90 toglaster er planlagt mellom de to atom-anleggene i Dounreay og Sellafield

• Transporten vil koste anslagsvis 60 millioner pund

Den første av 90 planlagte turene fra Dounreay i Caithness til Sellafield i Cumbria er forstått å ha funnet sted over natten til siste tirsdag.

Det radioaktive avfallet som blir transportert til Sellafield vil føre til at mengden av den høyradioaktive væsken som allerede er lagret ved Sellafield vil øke. Det er nettopp denne høyradioaktive væsken som utgjør den største trusselen for norske og nordiske hav- og l…

Lofoten mot Sellafield ikke fornøyd med "trykket" fra Miljøvernministeren

Bilde
Lofoten mot Sellafield har gjennom sitt arbeid i mange år gjort oppmerksom på trusselen som det høyradioaktive væsken som ligger lagret ved Sellafield utgjør for norske og nordisk hav og landområder. Dette understøttes også i en rapport fra Statens Strålevern som sier at det kan utgjøre 10 ganger Tjernobyl for norske hav- og landområder.

Sea-transport from Sellafield with high radioactive waste

Bilde
The programme of returning solid highly active waste (HAW) from the UK to Japan has continued with the departure of the purpose-built vessel, the Pacific Grebe, today, January 9th, carrying the transport of the third consignment of HAW from Sellafield to Japan.

Sellafield 'feil' setter URS ut av spillet

Bilde
En amerikansk ingeniør-gruppe som ble kritisert av den britiske riksrevisjonen for sin drift av Sellafield kjernefysiske anlegg har droppet ut av budgivning for en ny skattyter-finansiert kontrakt på 7.000.000.000 pund til nedbygging av Storbritannias eldste reaktorer.

Sellafield ‘failures’ put URS out of the game

Bilde
An American engineering group that was criticised by the National Audit Office for its running of the Sellafield nuclear site has dropped out of bidding for a new taxpayer-funded £7 billion contract to decommission Britain’s oldest reactors.