Hvor er miljøvernministeren?


Vi har de siste månedene hatt fokus på to ting:

1) opptrapping av atomavfall ved Sellafield fra Dounreay i Skottland
2) forberedelser til det store atomsikkerhetsmøte i Oslo 13. juni med fokus på utfordringene fra Sellafield

Så langt har vi hatt liten og ingen støtte fra Miljøvernministeren i å opprettholde presset mot ledelsen ved Sellafield-anlegget og britiske politikere.
  Vi har gjennom tidligere Miljøvernministere som Helen Bjørnøy og Erik Solheim, og ikke minst Børge Brende, hatt nødvendig støtte i arbeidet vårt.  Men så langt har Miljøvernminister Solhjell vært fraværende og vi har heller ikke lykkes med å møte han for å ta opp disse tema.  http://www.holdal.no/images/sellafield/BLV_Sellafield-1.pdf

I midten av denne måned er vi, sammen med Bellona, invitert til et orienteringsmøte med Nuclear Decommissioning Authority i Oslo om status i året som er gått.  Når Nuclear Decommissioning Authority kommer til Oslo møter de i utgangspunktet bare oss og Bellona og det understreker både at vi blir tatt på alvor og at det er en viktig beskjed som skal formidles.  Vi frykter at prosessen med tømmingen av de høyradioaktive tankene ikke går så bra som forventet. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet