Dialog-plattformen i fare for å bli rasert

Fra høyre: Rex Strong, Sellafield Ltd., Robbie Huston,
Nuclear Decommissioning Authority, Nils Bøhmer, Bellona og Per-Kaare Holdal, LmS.
Så langt er vi fra Lofoten mot Sellafield meget skuffet over nåværende miljøvernminister og hans støtte og drahjelp i kampen mot truslene ved atomanlegget i nordvest-England. Vi registerer at SV sier at deres viktigste valgkampsak er å hindre åpning av oljeaktivitet utenfor Lofoten. Dette for å hindre at fiskerinæringen og kystbefolkningen skal bli den tapende part.


Vi fra Lofoten mot Sellafield gjør oppmerksom på at pr. i dag er det ingen trusler mot fiskerinæringen og kystbefolkningen med aktivitet utenfor Lofoten. Det er det imidlertid i høyeste grad fra Sellafield.

Lofoten mot Sellafield deltok sammen med Bellona i et informasjonsmøte med ledelsen fra Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd. i forrige uke og de kunne melde om at trusselbilde som er meldt tidligere ikke er i vesentlig grad redusert slik vi hadde forventet. Dette skyldes først og fremst tekniske problemer og utfordringer ved atomanlegget. Fra Bellona og Lofoten mot Sellafield ble det understreket at vi forventer forbedringstiltak og at disse blir presentert på InfoArena 2013.

Derfor er det meget skuffende at SV's miljøvernminister ikke støtter oss i kampen mot Sellafield på nødvendig måte. Vi har siden 2003 bygd opp en plattformen InfoArena for dialog med Sellafield-ledelsen og norske og nordiske politikere. Vi er stolte av å kunne si at vi har oppnådd gode resultater i dette arbeidet. Denne plattformen er i ferd med å bli rasert av miljøvernministeren. Skal vi oppnå forbedring er vi nødt til å legge mer press på Sellafield-ledelsen og da er første anledning InfoArena 2013 i Oslo i juni.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet