Nok plutonium til å produsere 4000 atombomber.

Det er lenge siden vi feiret seieren med å avduke miljøsøylen i Stamsund sammen med miljøvernminister Børge Brende.  Nå har vi bruk for neste seier og trenger støtte fra nåværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og andre politikere.  Så langt er han fraværende for oss i denne kampen.


De ansvarlige for driften av Sellafield-anlegget og britiske myndigheter har i løpet av anleggets drøyt femti år lange levetid fortsatt ikke klart å komme opp med endelig løsning på lagringsproblemet.

Konsekvensen er at omgivelsene utsettes for en uakseptabel risiko fra aldrende installasjoner, fremgår det av en rapport fra den britiske riksrevisjonen (National Audit Office (NAO) som ble offentliggjort i november.

Inne på anlegget er det lagret plutonium nok til å produsere 4000 atombomber. Minst like bekymringsfullt sett med norske øyne er de gamle tankene med flytende radioaktivt avfall. Tankene rommer 100 ganger mer cesium enn det som ble sluppet ut etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Hvis en ulykke skjer - og én prosent av innholdet lekker ut en dag med vestavind - vil nedfallet av cesium på norsk jord bli syv ganger høyere enn etter Tsjernobyl. Vestlandet og Sørlandet vil bli hardest rammet, ifølge et scenariedokument som Statens strålevern har laget.

Vi har besøkt det gamle tankanlegget B215 med høyradioaktiv væske første gang i 2003. Da beskrev daværende Stamsund-prest Harold Holtermann det som "helvetes forgård". Undertegnede har besøkt dette anlegget nå en rekke ganger og sporer fremgang på en rekke områder. Men på det gamle tankanlegget er det ingen framgang som til nå er kjent.

Vi har søkt støtte, både faglig og økonomisk til InfoArena 2013, fra miljøvernministeren, men som første statsråd, føler vi at ha nå svikter oss i Lofoten som jobber for sikkerheten og framdriften ved atomanlegget i Sellafield.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet