Innlegg

Viser innlegg fra 2012

Sellafield involved in 18 nuclear transport accidents

Bilde
The Sellafield nuclear complex in West-Cumbria was involved in almost half of all the accidents transporting radioactive materials in 2011, the government’s Office for Nuclear Regulation (ONR) has revealed.

In 18 of the 38 incidents recorded on an official database, the radioactive cargo was being moved to or from Sellafield. Shipments were made to nuclear sites in the UK and abroad.

Brev til Miljøvernministeren

Bilde
Til miljøverndminister Bård Vegar Solhjell


Forsendelser av kjernefysisk materiale fra Nord-Skottland til Sellafield har begynt.

Beslutning om å transportere atomavfall til Sellafield kritisert av flere enn oss, men National Decommissioning Authority sier håndteringen av avfallet ved Dounreay vil bli 'dyrere' enn ved Sellafield. Lofoten mot Sellafield tok dette opp i møtet med Sellafield-ledelsen i november i år.
Det foreligger følgende plan:

• Rundt 90 toglaster er planlagt mellom de to atom-anleggene i Dounreay og Sellafield

• Transporten vil koste anslagsvis 60 millioner pund

Den første av 90 planlagte turene fra Dounreay i Caithness til Sellafield i Cumbria er forstått å ha funnet sted over natten til siste tirsdag.

Det radioaktive avfallet som blir transportert til Sellafield vil føre til at mengden av den høyradioaktive væsken som allerede er lagret ved Sellafield vil øke. Det er nettopp denne høyradioaktive væsken som utgjør den største trusselen for norske og nordiske hav- …

Sellafield HLW Tank ‘Near Miss’

Bilde
The High Level Liquid Waste (HLLW) stream at Sellafield is fiercely radioactive – so much so that it is self-heating and needs to be constantly cooled. This is achieved by a system of pipework inside the HLLW tanks which carry cold water.

It is important that the cooling system in the high level waste tanks is kept running constantly – otherwise the high level wastes in the tank could get so hot that they boiled. If the cooling problem was still not sorted out, the tank would eventually boil dry.

Kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy

Bilde
Tidligere visepresident i USA, Al Gore, sier at kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy.

Grønn energi også økonomisk beste løsning

Bilde
Hvor mye skal britene bruke på atomavfall?
Forrige uke, kom en ny rapport fra National Audit Office (NAO) på akselrerende kostnadene ved driften av Sellafield, Storbritannias enorme kjernefysiske håndterings- og lagringanlegg.

Sellafield blir tiltalt i avfallshåndtering

Bilde
Søksmål har blitt lansert etter påstander om at fire poser med atomavfall ble funnet på en fyllplass.

Sellafield Limited vil bli tiltalt i en avfallshåndtering hendelsen, bekreftet Environment Agency og Office for Nuclear Regulation torsdag.

Nuclear regulators confirm legal action

Bilde
Sellafield Limited is to be prosecuted over a waste disposal incident, the Environment Agency and Office for Nuclear Regulation confirmed today.
The regulators' joint action follows an extensive investigation which has led to allegations that the company sent and disposed of four bags of low-level radioactive waste from its site in West Cumbria, to Lillyhall landfill site, in nearby Workington, Cumbria, in 2010.

Møte med Miljøverndepartementet

Bilde
                                Fra venstre: Daglig leder i Bellona Nils Bøhmer og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg (SV).

Lofoten mot Sellafield og Bellona gjennomførte et møte med politisk rådgiver Audun Garberg i Miljøvern-departementet rett etter møtene med Sellafield-ledelsen ble avsluttet. 

Lofoten mot Sellafield (LmS) og Bellonas ansvar til neste år er å arrangere en InfoArena 2013 og møtested er Oslo i juni.  Datoen er fastsatt til torsdag 13. juni.  I år ble InfoArena arrangert i Sellafield og det praktiske ansvaret ligger til arrangørlandet.

Tilbakemeldingene som arrangørene får er at det er skapt en et viktig redskap for å få fram tema som skaper bekymringer og som vi ønsker å finne løsninger på.  Dette var også beskjeden fra politisk rådgiver Garberg at han etterlyser konkrete resultater og mål.  Bellona og LmS kunne legge fram konkrete målsetninger og det ble understreket at det er all grunn for politisk drahjelp skal vi kunne få resultater.  Det er …

Konstruktivt møte med Sellafield-ledelsen

Bilde
Foto: fh amabassadør Jane Owen, stortingsrepresentant Siri A. Meling, Rex Strong og Jeanette Strokes begge Sellafield Ltd. og Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield Denne uka møtte Lofoten mot Sellafield og Bellona ledelsen fra Sellafield for å diskutere grunnlaget for InfoArena 2013, samt få en statusrapport fra driverne Sellafield Ltd. og eierne Nuclear Decommissioning Authority (NDA).  Møte foregikk i den britiske ambassade med ambassadør Jane Owen som vert.  Etter møte konkluderer Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield at det urovekkende opplysninger som det er all grunn til å bringe til en agenda for InfoArena 2013.  Blant opplyste Sellafield Ltd. at det fortsatt er en god del tekniske problemer og at problemene faktisk var blitt en rutine å håntere.  All grunn til å stille spørsmål?

På siste del av møtet benyttet Høyres stortingsrepresentant Siri A. Meling anledning til å møte Sellafield-ledselen og fikk en dialog og stilt en del spørsmål.  Dette førte til at hun tok med seg…

The scenario considered involves an explosion and fire at the B215

Bilde
This report describes the possible environmental consequences for Norway due to a hypothetical accident at the Sellafield complex in the UK. The scenario considered involves an explosion and fire at the B215 facility resulting in a 1 % release of the total HAL1 inventory of radioactive waste with a subsequent air transport and deposition in Norway. Air transport modelling is based on real meteorological data from October 2008 with wind direction towards Norway and heavy precipitation. This weather is considered to be quite representative as typical seasonal weather. Based on this weather scenario, the estimated fallout in Norway will be ~17 PBq of caesium-137 which is 7 times higher than the fallout from the Chernobyl accident.

The hole report here

Sellafield -anlegget utgjør en katastofal radioaktiv risiko, sier Storbritannias egne myndigheter The National Audit Office (NAO)

Bilde
Sellafield er Storbritannias største og mest farlige atomanlegg.  En formidabel risiko er blitt påpekt ved Sellafield atomavfall lagring utgjør 'utålelig risiko'  Sellafield er Storbritannias største og mest farlig kjernefysisk område

En "ikke akseptert risiko" blir påpekt av tilsynsmyndighetene når det gjelder det farlig høyrakdioaktive avfallet som er lagret i Sellafield.

The National Audit Office (NAO) sa også at i 50 år har operatører av Cumbria Installeringen mislyktes i å utvikle en langsiktig plan for avfallshåntering.

Fra 10 ganger Tjernobyl til 50 ganger ?

Bilde
En kjernefysisk avtale er under arbeid betyr sending av store mengder svært radioaktivt materiale fra Dounreay i Skottland til Sellafield.  Nuclear Decommissioning Authority (NDA) har bekreftet at de er i sluttfasen av en avtale med Copeland Borough Council og Cumbria fylkeskommune. NDA's konsernsjef John Clarke har bekreftet til The Whitehaven News at en avtale er nær og han håper avtalen er på plass før jul.

Japan gir redning til ny kjernekraft i England

Bilde
Etter måneder med forhandlinger, var ministre denne morgenen i stand til å kunngjøre at en kjøper er funnet og kommet til unnsetning i en av de nye kjernefysiske budrundene.

Fra atomavfall til romskipsbatteri

Bilde
Det absolutt største og uløste problem med kjernekraft har alltid vært det radioaktive avfallet som den produserer. Men Storbritannias National Nuclear Laboratory (NNL) har besluttet å lage en stor butikk av avfallet plutonium ved Sellafield kjernefysiske gjenvinningsanlegg og bruke det til å produsere kjernefysiske batterier til å drive European Space Agency sine romskip.

Full stop at Thorp Uranium Finishing Plant.

We received this message from Sellafield today:

Some news for you about Thorp following an engineer discovering an issue with the pressure inspection system.  There have been no leaks, releases to atmosphere or exposure to workers or public.  This is a precautionary measure. 

Full stans ved uran etterbehandlingsanlegget Thorp

Vi fikk denne meldingen fra Sellafield:
Noen nyheter for deg om Thorp etter en ingeniør oppdage et problem med trykket inspeksjon system. Det har ikke vært noen lekkasjer, utslipp til atmosfæren eller eksponering for arbeidere eller offentlige. Dette er et forebyggende tiltak.

Gjerde til 5 millioner pund rundt Sellafield

Bilde
Byggingen av et langt sikkerhetsgjerde rundt Sellafield skal være ferdig i oktober. 

Gjerdet, som koster 5 millioner pund, er en del av ekstra sikkerhetstiltak ved atomkraftverket. Dette har i det siste vært mer væpnet politi, krevd av Civil Nuclear Authority, for å beskytte området mot potensiell terrorisme og en ny vaktrutine har blitt satt inn for å sjekke biler som kjører inn og ut.

Going to be forced to work a compulsory 12-hour shift

Bilde
SELLAFIELD workers in the vitrification plant say they are going to be forced to work a compulsory 12-hour shift – four hours longer than usual – the GMB union said yesterday.

The union also told The Whitehaven News that any worker who for whatever reason does not want to work 12 hours at a stretch will be “shipped out” elsewhere.

Sellafield går over til 12-timers skift

Bilde
Sellafield arbeidere i den viktige glassvitringfiserings-anlegget sier de kommer til å bli tvunget til å arbeide et obligatorisk 12-timers skift - fire timer lenger enn vanlig - det sa GMB-fagforeningen i går til in-cumbria.

Sellafield utsatt for brann- og sikkerhetsrisiko

Bilde
Enundersøkelseharavdekket«enrekkemangler"iberedskapentilSellafieldFireandRescueService.

EnrapportfraHealthandSafetyExecutivekontorforatom-reguleringharkonstatertatSellafieldLtdvari

Nytt utstyr for atom-sikringstiltak ved Sellafield

Bilde
En ny massespektrometer blesatt i drift den 25. juli i det kjernefysiske gjenvinningsanlegget i Sellafield, i Storbritannia. De "on-site" laboratorier lokalisert i Sellafield drives av JRC institutt for Transuranium Elements (ITU) og ble satt opp i samsvar med EU-kommisjonens ivaretar forpliktelser i henhold til Euratom-traktaten. Dette anlegget behandler flere hundre tonn kjernefysisk materiale pr. år. Det nye utstyret bringer laboratoriene til det høyeste standard og sikrer god kontinuitet av de ivaretar aktiviteter i fremtiden.

New equipment for nuclear safeguards at Sellafield reprocessing plant

A new mass spectrometer was inaugurated on the 25 of July in the nuclear reprocessing plant of Sellafield, in the United Kingdom. The "on-site" laboratories located in Sellafield are managed by the JRC's Institute for Transuranium Elements (ITU) and were set up to comply with the European Commission's safeguards obligations under the Euratom treaty. This plant process several hundreds of tons of nuclear material in a year, calling therefore for a stringent system of safeguards measures. This new equipment brings the laboratories to the highest, state of the art standard and assures the good continuity of the safeguards activities in the future.

Trenger forsikring om at forbedringer vil fortsette

Bilde
Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, sa på konferansen i Sellafield at reprosessering og tilhørende anlegg historisk har en dårlig sikkerhetskultur. Han fortsatte med å anerkjenne de forbedringer som ble rapportert på konferansen, og at den konstruktive dialogen har oppnådd viktige resultater.

Venstre finner det nødvendig å følge med i Sellafield-saken

Bilde
ArneIvarMikalsen, sentralstyremedlemiVenstre, sa etter konferansen i Sellafield athanvar veldig fornøyd medfremgangensom gjøresisikkerhetskulturenvedSellafield.  Han var en av to norske politikere som var tilstede på Sellafield-konferansen som ble arrangert av Sellafield Ltd., Bellona og oss.  I tillegg var det politikere fra UK, Sverige, Island og Grønland som deltok.

Mikalsenønsket velkommenmuligheten forvidereføring avdenneåpnedialogen, fordi hanmener atdet fortsatter arbeid som gjenstår, oghanvil fortsette åfølge nøye medog håper den positive utviklingenvedSellafield-anlegget vilfortsette.

Joint Statement from the Sellafield-conference 1st June

Bilde
InfoArena2012NuclearWasteandSafetyConference -meetingpointSellafield Ajointconferencecontinuingthedialoguetowardstrustandconfidence

GuardiansofourCommonSeas(LofotenmotSellafield),BellonaandSellafieldLtdhaveheldtheirlatestconferenceonnuclearwasteandsafety.ConcernsfromNordicstateswereheardandreassurancesreceivedfromSellafieldLtdaboutthesafeoperationof

Nordisk Råds uttalelse på konferansen i Sellafield 1. juni

Bilde
Fra venstre: Álfheiður Ingadóttir, Island, Jan Lindholm, Sverige, Tryggvi Felixson, administasjon i Nordisk Råd, Todd Wright, direktør ved Sellafield, Kim Kielsen fra Grønland.
Erklæring av

Álfheidur Ingadottir, Island, Jan Lindholm, Sverige og Kim Kielsen, Grønland, medlemmer i Nordic Råd, deltakere i InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, arrangert i Sellafield 1 juni 2012, på vegne av Nordisk Råds Miljø og Naturressurs komite.

Uttalelse presentert på InfoArena 2012, en felles konferanse arrangert av Sellafield Ltd, Bellona og Guardians of our Common Seas:

Nordic Counsil's statement after the Sellafield-conference 1st June

Bilde
From left: Álfheiður Ingadóttir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden, Tryggvi Felixson, administration in Nordic Counsil, Todd Wright, Managing Director Sellafield, Kim Kielsen from Greenland.

Statement by Álfheidur Ingadottir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden and Kim Kielsen, Greenland, Members the Nordic Council[1], participating in the InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, held in Sellafield 1 June 2012, on the behalf of the Nordic Council Environment and Natural Resources Committee.


Statement presented at InfoArena 2012, a joint conference arranged by Sellafield Ltd, Bellona and Guardians of our Common Seas:

Brev til Miljøverndepartementet

24. mai 2012 Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har jobbet lenge med problemene ved Sellafield og for å hindre negative konsekvenser for Norge og Norden. Vi har forløpende dialog medSellafield Ltd. og NDA og skal som kjent medvirke til besøk på anlegget 31. mai og arrangere konferanse 1. juni om sikkerheten ved anlegget.

InfoArena 2012 Nuclear waste and safety

Bilde
A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence – PreConference statement 2012 - The conference will take place near Sellafield on the 31st May and 1st June and is a joint conference arranged by Sellafield Ltd., Bellona and Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield).

Programmet for konferansen i Sellafield 1. juni

Bilde
InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety ConferenceA joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence – chaired by Bishop Tor B Jørgensen, Diocese of Sør-Hålogaland

Sellafield i fokus i Reykjavik

Bilde
GjenvinningsanleggetiSellafielderfortsatttrusselmotsikkerhetiNordentiltrossforatutslipptilhaveterstoppet.PåetmøteiNordenshusiReykjavik7.og8.maiharmandiskuterthvordanNordenmedfordelkanfortsette

Møte med Nordisk Råd i Reykjavik

Bilde
Vi tok allerede etter InfoArena 2011 i Stamsund initiativet til et forberedende møte med Nordisk Råd i forkant av InfoArena 2012.  Møtet finner nå sted i Norden Hus i dag og imorgen.

Vi er klare for vår siste innsats mot Sellafield

Bilde
Lofoten mot Sellafield legger tilrette for ny informasjonsutveksling om status i utvikling ved verdens eldste atomanlegg. Åpenhet og dialog er midlet.

Mixed history of nuclear site

Bilde
1939: SELLAFIELD is two farms – Low Sellafield and High Sellafield – on a remote shoreline.
1942: Site taken by the government for an explosive factory in Second World War with a site at Drigg to make bombs and shells.

Underground radioactive waste repository

Bilde
The West Cumbria Managing Radioactive Waste Safely Partnership, which is running the public consultation on the search for a site for a deep underground radioactive waste repository, has issued a statement about its work

West Cumbria Managing Radioactive Waste Safely Partnership is running the consultation until March 23.