Vi er klare for vår siste innsats mot Sellafield

Lofoten mot Sellafield legger tilrette for ny informasjonsutveksling om status i utvikling ved verdens eldste atomanlegg. Åpenhet og dialog er midlet.

Sellafield har gitt oss mange bekymringer, men det har også nyttet med dialog og innsats.  Dette får vi bekreftet fra britisk side også.  Når gjør vi oss klar for vår siste innsats mot Sellafield-anlegget som Statens Strålevern beskriver som i verste fall kan gi atomnedfall over norske hav- og landområder som tilsvarer 10 ganger Tjernobyl.  31. mai og 1. juni arrangerer vi i samarbeid med Bellona og Sellafield Ltd. omvisning og konferanse.  Tema blir gjennomgang av rapport av sikkerhetsgjennomgangen som ble gjennomført tidligere i år.

Fra Nordisk Råd deltar sammen med oss fra Island Álfheidur Ingadóttir, fra Sverige Jan Lindholm og fra Grønland Kim Kielsen. 

Dessverre deltar ikke den norske miljøvernministeren og heller har ingen sentrale norske politikere meldt seg.  Dette til tross for flere invitasjoner fra oss og vi kan ikke betegne det som annet enn en stor skuffelse.  Vi spør oss, har ikke norske politikere lest rapporten fra Statens Strålevern?  

Men det skal legges til at fra miljøverndepartementet stiller politisk rådgiver Audun Garberg.

Lofoten mot Sellafield startet sitt arbeid i 2001 og vi hadde vår første konferanse i Stamsund, Lofoten i januar 2002.  Da deltok to statsråder, nemlig fiskeriminister Svein Ludvigsen og miljøvernminister Børge Brende.

Også i år er biskop Tor B. Jørgensen møteleder.  Han har vært med oss helt fra starten av som møteleder i Sellafield 2003, altså er dette 10. året biskopen er møteleder.  Første gang han var møteleder var det en viss skepsis fra britisk side, men i år registrerer vi at det er en selvfølge at biskopen er møteleder.  Biskop Tor B. Jørgensen fortjener ros fra mange hold for den kunnskap og balanse han har vært i kampen mot Sellafield, en kamp som er snudd til konstruktiv dialog og ikke minst store resultater for det norske og nordiske folk.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet