Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2015

Arroganse eller uvitenhet fra statsråden ?

Bilde
Lofoten mot Sellafield har jobbet i mange år for å redusere trusselen fra atomanlegget i Nordvest-England.  Vi har gjennom samarbeid med tidligere statsråder fra miljøverndepartementet også lyktes med dette på mange områder.

Vi har jevnlige møter med det britiske atomtilsynsmyndighetene Nuclear Decommissioning Authority og blir fortløpende oppdatert om hendelser ved Sellafield.

Er både den økonomiske og faglige situasjonen ute av kontroll ved Sellafield ?

Bilde
Britiske  parlamentsmedlemmer retter et alvorlig fokus på de stigende kostnadene og forsinkelser i fjerning og oppryddingen ved Sellafield kjernefysiske området.