Arroganse eller uvitenhet fra statsråden ?

Lofoten mot Sellafield har jobbet i mange år for å redusere trusselen fra atomanlegget i Nordvest-England.  Vi har gjennom samarbeid med tidligere statsråder fra miljøverndepartementet også lyktes med dette på mange områder.

Vi har jevnlige møter med det britiske atomtilsynsmyndighetene Nuclear Decommissioning Authority og blir fortløpende oppdatert om hendelser ved Sellafield.


To ganger har Lofoten mot Sellafield vært i Downing Street nr. 10, vi har hatt flere møter i Sellafield og i Brussel.   I 2004 avduket daværende miljøminister Børge Brende miljøsøyla i Stamsund og sa i brev til oss følgende:

«Støtten fra kystbefolkningen har vært avgjørende for å få stoppet utslippene av Technetium 99 fra Sellafield, og jeg vil takke dere for et langvarig og godt samarbeid.» Og han avslutter med:

Vi har vært i møte sammen med miljøvernminister Helen Bjørnøy i Dublin, Irland hvor vi møtte flere miljøvernministre fra Europa.  

Vi har vært i møte sammen med miljøvernminister Erik Solheim både i London, Lofoten, Oslo og i Sellafield.


Vi har hatt møter med miljøvernminister Bård Vegar Solhjell både i Oslo og Lofoten.I november i fjor ble Lofoten mot Sellafield invitert i møte i det britiske utenriksdepartement hvor vi blant annet også møtte representanter fra det britiske klimaendringsdepartementet og Nuclear Decommissioning Authority.Her påpekte vi viktigheten med å få fortgang i arbeidet for å redusere spredningsfaren fra Sellafield.  Vi inviterte med vår nåværende miljøvernminister Tine Sundtoft, men også denne gang takket hun nei til å delta sammen med oss i London.  Nå viste det seg at nettopp i denne perioden var situasjonen så alvorlig at nå i januar ble driverne av Sellafield, Nuclear Management Partners, oppsagt fra sin kontrakt. Ref. forrige sak på denne siden. Dette ble vi fra Lofoten mot Sellafield direkte orientert om fra de britiske myndigheters tilsynsorgan Nuclear Decommissioning Authority via SMS og epost.

Vi har hatt flere møter med Nordisk Råd både i utlandet og i Norge.  Per Rune Henriksen som representerer Nordisk Råd var med oss i London i november 2014.  Den eneste norske politikeren som har vist et tydelig engasjement i saken i flere år er Venstres Arne Ivar Mikalsen.
Arne Ivar Mikalsen, Venstre og Rene McTaggert fra det britiske energi- og klimaendringsdepartement


Vi har flere ganger bedt statsråd Tine Sundtoft om samarbeid, men blir alltid tvert avvist.  Dette senest i en epost av 23. januar:

 «Hei, Jeg vil på vegne av statsråd Tine Sundtoft takke for henvendelsen. Politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet har ikke anledning til å avholde møte.»

Uten statsråden på lag får heller ikke vi i Lofoten mot Sellafield gjort jobben vår og det skuffer oss stort.

Status er ikke vesentlig endret i Sellafield siden Statens Strålevern beskrev situasjonen i 2011 som alvorlig.  Nåværende miljøvernminister virker handlingslammet i håndteringen av Sellafield og konsekvensene for norske hav og landområder.

Vi spør oss selv om dette er av ren arroganse eller er det på grunn av uvitenhet om alvoret i trusselen fra Sellafield?

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

The final countdown

Mikroplast er en trussel for havmiljøet